Programy wychowania przedszkolnego

Programy i plany realizowane w roku szkolnym 2019/2020

  • Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego
  • Program wychowania przedszkolnego „Rozwój – wychowanie – edukacja” A.Stalmach, K.Mucha. Wydawnictwo Nowa Era

Rozwój – Wychowanie – Edukacja. Program wychowania przedszkolnego

Autorzy: Anna Stalmach-Tkacz, Karina Mucha
Program jest propozycją holistycznego wspierania rozwoju przedszkolaków przez wychowanie, edukację i rozwój. Prezentuje metody wspierania rozwoju emocjonalno-społecznego zgodnie z najnowszą wiedzą z zakresu psychologii emocji i motywacji oraz sposoby rozwijania umiejętności uczenia się dzieci, jak również dostarcza rozwiązań w zakresie indywidualizacji pracy z dzieckiem oraz włączania domu rodzinnego w wychowanie, profilaktykę i edukację małego dziecka.
Odwołuje się do podstawy programowej wychowania przedszkolnego z 14 lutego 2017 r.
W programie znajdują się: praktyczne wskazówki dotyczące obserwacji i diagnozy z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, treści programowe z uwzględnieniem wieku rozwojowego, cele i zadania wychowania przedszkolnego oraz sposoby i warunki ich realizacji z uwzględnieniem metod i form indywidualizacji, m.in. metody wychowawcze, edukacyjne nauczania i uczenia się.
Jedno z innowacyjnych rozwiązań stanowi propozycja wprowadzenia w przedszkolu „wychowania kształtującego” z elementem samooceny, do której wdrażamy dziecko od najmłodszych lat.
Przy realizacji programu polecamy korzystanie z materiałów edukacyjnych „Dzieciaki w akcji”, a w zakresie przygotowania dziecka do posługiwania się językiem obcym nowożytnym – materiały „English Play Box”.