CENNIK KALENDARZY

PIERWSZY KALENDARZ  45ZŁ

ZDJĘCIA BEZ KALENDARZA( 1SZT 20X30 I 2SZT 10X15)   30ZŁ

KOLEJNE DORABIANE ZDJĘCIA­

KALENDARZ ( Z MAŁYMI)        35ZŁ

KALENDARZ (BEZ MAŁYCH )  30ZŁ

SAMO ZDJĘCIE   20X30    15ZŁ

SAMO ZDJĘCIE  10X15       5ZŁ

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

https://poczta.nazwa.pl/?_task=mail&_mbox=INBOX&_uid=15780&_part=4&_action=get&_extwin=1&_framed=1&_mimewarning=1&_embed=1

Miasto Tychy oraz Miejskie Centrum Oświaty w Tychach serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w bezpłatnej konferencji „Uczenie się przez działanie – motywacja i inspiracja”, w formule hybrydowej.

Wydarzenie odbędzie się w dniu 29 listopada 2021 r. (poniedziałek) w godz. 15:00 – 19:00 i jest adresowane do nauczycieli i rodziców Miasta Tychy oraz placówek województwa śląskiego.

Jeżeli sytuacja epidemiologiczna nam w tym nie przeszkodzi, tyscy nauczyciele i rodzice będą mieli możliwość udziału w konferencji stacjonarnie w sali koncertowej AUKSO w budynku Mediateki w Tychach przy al. Piłsudskiego 16 w Tychach (oczywiście mając na względzie obostrzenia liczba miejsc będzie ograniczona).

Program konferencji:

15:00 oficjalne rozpoczęcie wydarzenia

15:00 – 17:00 „Od marchewki i kija do prawdziwego inspirowania – kilka (ważnych) słów o motywowaniu i inspirowaniu młodych ludzi” – wykład prof. Jacka Pyżalskiego wraz z sesją pytań

17:00 – 18:00 „Jak wspierać proces uczenia się? Czyli zagadki motywacji” – rozmowa wraz z sesją pytań z dr Mikołajem Marcelą

18:00 – 19:00 „Gdy musisz – rodzi się bunt, gdy możesz, dzieją się cuda! Kiedy dziecko wierzy w siebie, nie poddaje się też będąc dorosłym…” – rozmowa wraz z sesją pytań z Adamem Bieleckim.

Rejestracja na konferencje: poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.edu-akcja.pl/uczenie od dnia 16 listopada 2021 r. do 26 listopada 2021 r.

Bezpośredni link do strony wydarzenia: https://www.edu-akcja.pl/uczenie.

Strategia miasta Tychy – ANKIETA

W załączeniu przekazujemy prośbę od Prezydenta Miasta Pana Andrzeja Dziuby oraz Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich Pani Bożeny Nowak dot. anonimowej ankiety niezbędnej do rozpoczętych prac nad Strategią Miasta Tychy 2030+.

Szanowni Mieszkańcy,
w związku z rozpoczęciem prac nad Strategią Rozwoju Miasta Tychy 2030+ zwracam się
z prośbą o wypełnienie ANONIMOWEJ ANKIETY. Państwa aktywny wkład w tworzenie nowego dokumentu strategicznego pozwoli uwzględnić w wizji rozwoju miasta oraz w planach na kolejne lata rzeczywiste potrzeby społeczno-gospodarcze Tyszan i Tyszanek. Strategia będzie stanowiła także jedno z narzędzi umożliwiających pozyskiwanie środków zewnętrznych przez gminę oraz pozwoli na monitorowanie poziomu rozwoju Tychów.   Ankietę można wypełnić za pośrednictwem urządzeń elektronicznych mających dostęp do Internetu https://ankieta.deltapartner.org.pl/strategia_rozwoju_miasta_tychy   Można ją również przesłać w formie skanu lub zdjęcia na adres email: fundusze@umtychy.pl    Ankieta w wersji papierowej jest dostępna w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta Tychy (Biuro Obsługi Klienta, parter budynku). Termin składania ankiet: do 3 grudnia 2021 roku.   Zachęcam do jej wypełnienia!

Andrzej Dziuba – Prezydent Miasta Tychy

ZDJĘCIA

W gabinecie Intendenta można nabyć zdjęcia wykonane przez fotografa. Komplet zdjęć kosztuje 34 zł. Zdjęcia są wykonane na ryzyko firmy fotograficznej. Rodzice decydują o ich zakupieniu. Zdjęcia można nabyć do dnia 25 listopada.

Rodzice

Drodzy Rodzice, w związku ze zwiększającą się liczbą zachorowań na covid-19 przypominamy, że są Państwo zobowiązani do przestrzegania:

Procedury dotyczącej działań profilaktycznych  minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19

 1. Do placówki nie mogą przychodzić dzieci i ich rodzice/opiekunowie, którzy są chorzy lub mają objawy wskazujące na chorobę zakaźną.
 2. Na czas pracy Przedszkola, drzwi wejściowe do budynku Przedszkola są zamykane, w szczególności w godzinach 9:00 – 12:00.
 3. Każdy rodzic/ opiekun dziecka uczęszczającego zobowiązany jest zapoznać się i stosować zapisy procedury dotyczącej działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID – 19  na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dn. 25 sierpnia  2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337).
 4. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych. Podwyższona temperatura, kaszel, katar, osłabienie (bez względu na etiologię) wykluczają dziecko z możliwości uczęszczania do przedszkola.
 5. Przed wejściem do przedszkola oraz w przypadku niepokojących objawów występujących u dziecka będzie ono miało dokonywany pomiar temperatury termometrem bezdotykowym.  
 6. Rodzice / opiekunowie  są zobowiązani wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka.
 7. Dzieci do placówki są przyprowadzane i odbierane przez jedną, zdrową osobę (bez osób towarzyszących).
 8.  Należy unikać przyprowadzania i odbierania dzieci przez osobę powyżej 60 roku życia.
 9. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 10. Rodzice/ opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają obowiązek stosowania środków ochrony osobistej, zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczek, założenia rękawiczek jednorazowych (przedszkole  nie zapewnia rękawiczek ani maseczek) lub dezynfekcji rąk płynem znajdującym się przy drzwiach wejściowych do budynku.
 11. Zabronione jest przynoszenie do oddziału przedszkolnego i zabieranie z oddziału przedszkolnego jakichkolwiek przedmiotów lub zabawek.
 12. Rodzice/ opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z oddziału przedszkolnego  mają obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
 13. Rodzic wprowadza dziecko na szatnię przedszkola gdzie pomaga dziecku sprawnie rozebrać się/ ubrać się i zmienić obuwie. Następnie dziecko zanosi rzeczy do swojej szafki w szatni i stamtąd bezpośrednio przechodzi do wyznaczonej grupy.
 14. Na szatni może przebywać maksymalnie 5 rodziców/ opiekunów wraz z dzieckiem/ dziećmi.
 15. Pozostali Rodzice muszą oczekiwać przed wejściem do przedszkola, na podjeździe dla wózków zachowując odpowiedni dystans (zgodnie z zasadami określonymi przez MZ i GIS w odstępach co najmniej 1,5 m.)
 16. Rodzic/opiekun ogranicza czas przebywania z dzieckiem do niezbędnego minimum, tak by umożliwić sprawne przyprowadzanie/odbieranie dzieci przez innych rodziców/opiekunów.
 17. W momencie odbioru dziecka przez rodzica/opiekuna; dziecko nie powraca już do sali, jeżeli zapomniało czegoś zabrać – czyni to następnego dnia.
 18. Rodzic wychodzący z przedszkola schodzi po schodach i udaje się przez furtkę poza teren placówki.
 19. Po odebraniu dziecka Rodzice wraz z dziećmi nie mogą przebywać na ogrodzie przedszkolnym.
 20. Rodzice są zobowiązani do podporządkowania się poleceniom Pań dyżurujących na szatni.
 21. Dziecko przejawiające  niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane od grupy, w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób. Rodzice/opiekunowie zostaną niezwłocznie powiadomieni telefonicznie o zdarzeniu i w celu pilnego odebrania dziecka z podmiotu.
 22. Rodzice/ opiekunowie zobowiązują się do natychmiastowego odebrania dziecka
  w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. Personel placówki będzie komunikował się z rodzicami/opiekunami dziecka telefonicznie. Rodzic/opiekun prawny musi zapewnić sposób szybkiej komunikacji z przedszkolem (podanie co najmniej 2 numerów telefonicznych, szybki odbiór telefonu).
 23. Rodzice/ opiekunowie zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania placówki (dyrektora lub nauczyciela) o pozytywnym wyniku testu na  koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID – 19stwierdzonego u dziecka, rodzica/ opiekuna dziecka lub innych osób zamieszkujących wspólnie z dzieckiem.
 24. Obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia opiekunów dziecka do sal przedszkolnych, w których przebywają dzieci. Bieżące sprawy wychowawca będzie przekazywał telefonicznie lub mailowo.

Zaproszenie na słuchowiska dot. profilaktyki zdrowego odżywiania dla dzieci

Szanowni Państwo!

Fundacja Kultury i Sportu 44 w Warszawie zaprasza na wyjątkowe przedsięwzięcie w sieci, które skierowane jest głównie do dzieci, ale także do rodziców i dziadków. 

Projekt składa się z dziesięciu krótkich odcinków (około 10 minut każdy). Pierwsza część to audiobook, który został specjalnie napisany przez popularną pisarkę dla dzieci i młodzieży oraz poetkę, Martę Fox, autorkę 50 książek, w tym wiele bestsellerów i nazywana jest przez krytyków objawieniem polskiej powieści młodzieżowej.

Akcja wszystkich odcinków audiobooka rozgrywa się w Katowicach. Bohaterami są dzieci o zabawnych ksywach związanych ze zdrowym odżywianiem i ekologią: Artur Topinambur, Bartek Kaparek, Ula Miodula, Ola Rukola, Jurek Ogórek, Zielona Nikola, Agatka Sałatka. 

Każdy odcinek to opowieść dotycząca profilaktyki zdrowego odżywiania. W swoim założeniu ma upowszechniać zdrowe nawyki żywieniowe oraz działania promujące zdrowie z zakresu profilaktyki otyłości, nadwagi i cukrzycy. Poprzez łatwy i zabawny język nagrania będą miały za zadanie przekonać dzieci, jak ważny jest ruch, wspólne zabawy, spacery, wspólne spożywanie posiłków, przygotowywanie ich. 

Tytuły audiobooków to m.in. „Przysmak na smutek”, „Pyszne kluseczki”, „Piknik na hałdzie”, „Styl życia”, „Sala gimnastyczna i woda”, „Czy będziemy się odchudzać?”, „Śniadanie na trawie pod jabłonką”.

Adaptacją oraz reżyserią audiobooka zajął się Artur Gotz – aktor scen Warszawy i Łodzi, wcześniej aktor Teatru Rozrywki w Chorzowie, wokalista (trzy płyty, ponad 550 koncertów w Polsce, Europie, USA, Australii, Nowej Zelandii i na Kubie), tytułowy bohater powieści „Idol” Marty Fox, debiutował w Piwnicy pod Baranami w Krakowie, zagrał w wielu filmach i serialach.

W przedsięwzięciu bierze również udział Barbara Garstka – aktorka młodego pokolenia, związana m.in. z teatrami Warszawy i Krakowa, zagrała wiele ról filmowych m.in. w fabule Ryszarda Bugajskiego „Zaćma” i Xawerego Żuławskiego „Mowa ptaków”, serialu „Osiecka”, a obecnie w serialu „Papiery na szczęście”.

Druga część projektu to dyskusja, w której każdorazowo pretekstem będzie tematyka danego odcinka audiobooka. Oprócz autorki i reżysera weźmie w niej udział gość specjalny, dr nauk medycznych Ada Rozewicz (specjalistka chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej) z Przychodni Szpakmed w Rudzie Śląskiej. 

W naszych programach pragniemy zwrócić uwagę na to, że cukrzyca typu 2 zagraża dzieciom z nadwagą i rozwija się latami, a niezdiagnozowana lub źle leczona może prowadzić do zaburzeń widzenia, uszkodzenia nerek czy wielu powikłań. To dziś jedna z najbardziej powszechnych chorób cywilizacyjnych. Cukrzyca najczęściej dotyka osoby starsze, które mają nadwagę, wysoki cholesterol i mało się ruszają. Badania wykazały, że ryzyko zachorowania w dorosłym życiu na cukrzycę typu 2 jest większe u osób, które miały nadwagę w wieku nastoletnim.

Poprzez projekt chcemy również zintegrować pokolenia. Podcasty będą skierowane głównie do dzieci i ich rodziców, opiekunów oraz dziadków, którzy mają ważny wpływ na kształtowanie osobowości i nawyków swoich pociech. Chcemy pokazać jak ważne w problemach z odżywianiem są  dobre relacje w rodzinie.

Odcinki będą emitowane codziennie od 19 do 28 listopada 2021 roku o godzinie 18.30 na żywo na YouTube, zostaną tam zapisane i będzie można je obejrzeć w każdej chwili.

Patroni medialni: Guliwer – czasopismo o książce dla dzieci i młodzieży, Agencja Informacyjna, Kulturalnipl, Impressarium. 

Projekt dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.

LINK DO WYDARZENIA NA FACEBOOKU:

https://fb.me/e/1gkRH09m6

ODCINEK 1 

„Smutek Bartka” 19.11.21 (piątek) 18.30:

ODCINEK 2 

„Przysmak na smutek?” 20.11.21 (sobota) 18.30:

ODCINEK 3 

„Pyszne kluseczki” 21.11.21 (niedziela) 18.30:

ODCINEK 4 

„Piknik na hałdzie” 22.11.21 (poniedziałek) 18.30:

ODCINEK 5 

„Styl życia”  23.11.21 (wtorek) 18.30:

ODCINEK 6 

„Sala gimnastyczna i woda” 24.11.21 (środa) 18.30:

ODCINEK 7 

„Zakupy” 25.11.21 (czwartek) 18.30:

ODCINEK 8 

„Czy będziemy się odchudzać?” 26.11.21 (piątek) 18.30:

ODCINEK 9 

„Śniadanie na trawie pod jabłonką” 27.11.21 (sobota) 18.30:

ODCINEK 10 

„Smacznego!” 28.11.21 (niedziela) 18.30:

Z wyrazami szacunku, 

Anna Jędrzejczyk

Fundacja Kultury i Sportu 44 

ul. Obozowa 70/37, 01-426 Warszawa

Strona Artura Gotza – Prezesa Fundacji: www.arturgotz.pl

Facebook: https://www.facebook.com/fundacja44/ 

tel. 606 104 154

KRS: 0000700808, NIP: 5272825102, REGON: 368592395

Nr konta:  84 1600 1462 1816 2394 3000 0001

UWAGA RODZICE !

W DNIU 10.11.2021 r. W PRZEDSZKOLU BĘDĄ WYKONYWANE ZDJĘCIA DO KALENDARZA.

CENA KALENDARZA 45 ZŁ

*następny kalendarz z małymi zdjęciami 35zł

(PROSIMY O ELEGANCKI STRÓJ-WIZYTOWY)

Zdjęcia będą wykonywane na ryzyko fotografa. Rodzice nie są zobowiązani do ich zakupu.

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej będą odbywały się-

w poniedziałki, od godziny: 13:45 (zajęcia prowadzi Pani Ela)

we wtorki, od godziny: 13:30 (zajęcia prowadzi Pani Marta)

w czwartki, od godziny: 13:00 (zajęcia prowadzi Pani Marta)

(Dzieci zapisane na zajęcia, będą uczestniczyć w gimnastyce

według powyższego harmonogramu, który wcześniej został ustalony z Rodzicami)

Drodzy Rodzice !

W związku z nadchodzącym długim weekendem 11.11 – 14.11.2021,

trwają zapisy do przedszkola na dzień 12.11.2021 (piątek). Serdecznie prosimy

o zapisywanie dzieci, które na pewno będą obecne tego dnia w przedszkolu.

Lista znajduje się u Pań na szatni.

Zmiana numeru telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży na 800-12-12-12

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów POMAGAMY (800 800 605) od 1 listopada br. zastąpiona będzie telefonem zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Nowy bezpłatny numer, pod którym dzieci i młodzież będą mogły otrzymać wsparcie psychologiczne, to 800 12 12 12. Telefon i czat internetowy będą czynne przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Czat nie wymaga logowania oraz instalowania żadnej aplikacji. Połączenia telefonicznie nadal pozostaną bezpłatne, a rozmówcy będą mieli zapewnioną dyskrecję i anonimowość. W związku ze zmianą numeru telefonu zaufania prosimy o przekazanie tej informacji uczniom, rodzicom i nauczycielom. Ważne jest, aby ze wszystkich tablic informacyjnych w szkołach i placówkach oraz z plakatów i materiałów upowszechniających pomoc w kryzysie psychicznym został usunięty dotychczasowy numer, a w jego miejsce pojawił się aktualny. Zachęcamy do szerokiego upowszechnienia aktualnego numeru telefonu, aby jak najwięcej osób dowiedziało się, że telefon działa i można z niego korzystać. Zależy nam na zachowaniu ciągłości wsparcia dzieci i młodzieży przeżywających lęki, napięcia emocjonalne, kłopoty i trudności wpływające na zdrowie psychiczne.Poniżej przekazujemy link do strony Rzecznika Praw Dziecka, na której znajdą Państwo wszystkie informacje związane z Dziecięcym Telefonem Zaufania RPD: https://brpd.gov.pl/dzieciecy-telefon-zaufania-rzecznika-praw-dziecka/Z wyrazami szacunku
Departament Wychowania i Edukacji Włączającej
Ministerstwo Edukacji i Nauki

https://dokumenty.mein.gov.pl/23a9e408-2df3-47a6-9c87-7c5a89cc14d5/telefonzaufaniaplakat.png

Głosowanie na Przedszkole

Szanowni Rodzice, otrzymaliśmy nominację w kategorii „NAJLEPSZE PRZEDSZKOLE” W plebiscycie edukacyjnym organizowanym przez Dziennik Zachodni (REGULAMIN PLEBISCYTU – KLIKNIJ).

Partnerem plebiscytu i fundatorem nagród jest Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
„WOM” w Katowicach

Ważne informacje i terminy
 • Głosowanie w plebiscycie rozpocznie się w poniedziałek, 25 października.
 • Głosowanie w powiatowym etapie będzie trwać do wtorku, 30 listopada do godz. 21:00.
 • Zwycięzcy z każdego miasta i powiatu awansują do wojewódzkiego finału zachowując zdobyte głosy.
 • Głosowanie w wojewódzkim finale rozpocznie się w poniedziałek, 6 grudnia i będzie trwać do czwartku, 16 grudnia do godz. 22:00.

Przedszkola, które w każdym mieście i powiecie zdobędą najwięcej głosów otrzymają:

 • tytuł Przedszkole na medal w mieście lub powiecie
 • dyplom przygotowany do ekspozycji wręczany podczas wojewódzkiej gali plebiscytu
 • zaproszenie dla reprezentantów przedszkola na wojewódzką galę plebiscytu
 • awans do wojewódzkiego etapu plebiscytu z zachowaniem zdobytych głosów
 • voucher na promocję przedszkola na łamach naszej gazety i serwisu lub na stronach serwisu internetowego www.naszemiasto.pl o wartości 3000 zł

Przedszkole, które w wojewódzkim etapie głosowania zdobędzie najwięcej głosów otrzyma:

 • tytuł Przedszkola Roku Województwa Śląskiego 2021
 • zaproszenie dla reprezentantów przedszkola na ogólnopolską galę plebiscytu w Warszawie
 • statuetkę wręczaną podczas ogólnopolskiej gali
 • prezentację w dodatku do gazety, w którym zostaną przedstawieni laureaci plebiscytu
 • awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu z zachowaniem zdobytych głosów
 • voucher na sprzęt RTV lub AGD o wartości 2000 złotych
 • ekspress do kawy z zapasem kawy dla pracowników przedszkola

Przedszkola, które w wojewódzkim etapie plebiscytu zajmą drugie i trzecie miejsce otrzymają:

 • dyplomy wręczane podczas wojewódzkiej gali plebiscytu
 • prezentację w dodatku do gazety, w którym zostaną przedstawieni laureaci plebiscytu
 • vouchery na sprzęt RTV lub AGD o wartości 1000 złotych

Przedszkole, które w ogólnopolskim finale plebiscytu zdobędzie najwięcej głosów otrzyma:

 • tytuł Przedszkola Roku Polski 2021
 • dyplom i statuetkę wręczane na scenie ogólnopolskiej gali plebiscytu w Warszawie
 • dodatkową nagrodę – voucher na sprzęt RTV lub AGD o wartości 5000 złotych

Drodzy Rodzice !

Akademia Świadomego Rodzica – „Bezpieczeństwo dziecka  w sieci i higiena cyfrowa”

Zapraszamy na webinar dedykowany rodzicom dzieci przedszkolnych i uczniów edukacji wczesnoszkolnej .Tym razem z gościnnym udziałem specjalistki logopedii p. Danuty Turoń, która wyjaśni aspekt wpływu mediów na rozwój mowy dziecka.

Spotkanie odbędzie się 21 października 2021 r., początek o godz 17.00 na platformie Zoom . Poniżej link dostępu, pokój webinarowy zostanie otwarty o godz 16.55.

Po webinarze – możliwość konsultacji indywidualnych z pedagogami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tychach.

Zapraszamy!

Spotkanie prowadzi :Weronika Zawisza-Grzanka 

(pedagog, trener edukacji)

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/79050546128?pwd=T3pYOStUNzlwQm9aYVdsR0dJaVo4UT09

Zdjęcia w przedszkolu

W dniu 29 października 2021r. (piątek) w przedszkolu będą wykonywane zdjęcia przez firmę fotograficzną. Koszt zdjęć wynosi 34 zł. Prosimy ubrać chłopcom koszulę w kratę a dziewczynkom sukienki. Poniżej zamieszczamy wzór zdjęcia 9dziewczynki będą miały jeszcze parasolkę).

https://server523172.nazwa.pl/wp/wp-content/uploads/2021/10/SEPia-scaled.jpg

Zdjęcia będą wykonane na ryzyko firmy i Rodzice nie są zobowiązani do ich zakupu.

Karate!!!

Grafika wektorowa Niño karate dibujo, obrazy wektorowe, Niño karate dibujo ilustracje i kliparty

Zajęcia karate dnia 01.10.2021 nie odbędą się – zostaną one odrobione

czwartek 07.10.2021 wg następującego harmonogramu:

Biedronki 13:30-14:00

Motylki 13:00-13:30

Pszczółki 12:30-13.00

Słoneczka 12:30-13:00

Jagódki 14:00-14:30

Zajęcia karate, będą się odbywać na stałe, wg powyższych

godzin, w każdy piątek.

Zajęcia dodatkowe:

 • ZAJĘCIA Z HOKEJA zaczynają się w dniu 6 października. Wyjazd z przedszkola o godz. 12:15, zajęcia rozpoczynają się na lodowisku o godz. 13:00. Dzieci mają mieć w dużej torbie: podpisaną butelkę z wodą do picia, łyżwy (nie plastikowe, najlepiej skórzane, wiązane), koszulkę bawełnianą z długim rękawem, getry bawełniane, skarpety, luźne spodnie dresowe i dużą bluzę/kurtkę zapinaną na zamek (od dorosłej osoby – do założenia na strój hokejowy), cienką czapkę i komin na szyję w chłodne dni. Torba musi być duża, ponieważ wkładamy do niej jeszcze kask i rękawice hokejowe. Rodzice do 30 września muszą wpłacić u Intendenta 150 zł – na pokrycie kosztów przejazdu.
 • ZAJĘCIA Z BASENU zaczynają się 27 września. Dzieci będą zabierane z przedszkola przez pracowników Klubu Zdrowie o godz. 15:00. Zajęcia na basenie odbywają się w godz. 15:30 – 16:15. Rodzice są zobowiązani do odbioru dzieci o godz.16:15 z basenu miejskiego. Na zajęcia należy przygotować każdemu dziecku zapakowane w podpisanym plecaku: strój kąpielowy, czepek (na którym należy napisać mazakiem dużymi literami imię dziecka aby było widoczne dla prowadzącego zajęcia), suszarkę, klapki, ręcznik i mydło. Do dnia  23 września należy dokonać wpłaty 290,00 zł u Intendenta.Nieodpłatne odrabianie zajęć na basenie, dla dzieci które z różnych powodów opuściły lekcje nauki pływania należy  osobiście uzgodnić w porozumieniu z biurem KLUBU „ZDROWIE” (tel. 0 32 327-77-10). Wniesiona opłata za niewykorzystane godziny pływania nie podlega zwrotowi.
 • ZAJĘCIA KARATE– rozpoczynają się w dniu 1 października. Prosimy o wypełnienie deklaracji (u nauczycieli) i dokonanie opłaty 45,00 zł na konto prowadzącego: Tyski Klub Karate 03 1050 1399 1000 0090 8042 2133. Dzieci na zajęcia muszą mieć w worku strój sportowy. W dniu 24 września odbędą się nieodpłatne  zajęcia pokazowe dla wszystkich dzieci.
 •  ZAJĘCIA Z PIŁKI NOŻENEJ oraz zajęcia na basenie dla dzieci 3-4 letnich nie będą realizowane ze względu na małą liczbę zainteresowanych.

KONSULTACJE DLA RODZICÓW

Konsultacje dla Rodziców, odbywać się będą według następującego harmonogramu:

Biedronki każdy drugi wtorek miesiąca 16.00 – 17:00.

Pszczółki drugi czwartek miesiąca 15:30 – 16:30.

Słoneczka każdy pierwszy wtorek/środa miesiąca  16:00 – 17:00

(05.10 wt, 03.11 śr ,07.12 wt, 05.01 śr, 01.02 wt)

Jagódki każdy pierwszy czwartek miesiąca 16:00 – 17:00

Motylki każdy pierwszy czwartek miesiąca 16:00 – 17:00

Żabki każdy drugi piątek miesiąca 15:30 – 16:30

Konsultacje z Logopedą, w pierwszy poniedziałek miesiąca 16:00-16:30

Drodzy Rodzice!

W najbliższą sobotę, tj. 18.09. od godz. 14.00 do 19.00 (na placu pod Żyrafą), odbędzie się impreza w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu eventu –

„Postaw na nogi!”.

Tego dnia dzieci i młodzież będą mogły:

– nauczyć się chodu sportowego od samego Mistrza Olimpijskiego Dawida Tomali oraz przemierzyć z nim park,

– wystartować w biegach na różnych dystansach,

– uczestniczyć w paradzie – na nogach lub wszystkim co jest napędzane siłą nóg /rolkach, wrotkach, hulajnogach, rowerach, deskorolkach, itp/

– zobaczyć co dzieje się z odpadami i wziąć udział w warsztatach EKO,

– skorzystać z miasteczka rowerowego,

– zobaczyć pokazy śmiesznych rowerów, rolkarzy, taneczne…

i wraz z rodzicami, dziadkami, rodzeństwem odwiedzić stoiska NGO oraz strefę gastronomiczną.

Więcej na: https://kultura.tychy.pl/wydarzenia/dzien-bez-samochodu/

Bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i opiekunów

Szanowni Państwo!

w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2021/2022, chcemy kontynuować pomoc dzieciom i młodzieży przeżywającym kłopoty i trudności, spowodowane m.in. skutkami izolacji rówieśniczej podczas epidemii COVID-19 oraz zapewnić im adekwatne wsparcie psychologiczne.

Od 6 września działa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 800 605 dzieci i młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

Aby skorzystać z pomocy wystarczy zadzwonić na infolinię, gdzie profesjonalni konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania, doradzą, co można zrobić w danej sytuacji. Rozmówcy nie muszą się przedstawiać, mają zapewnioną dyskrecję i anonimowość.

Zachęcamy także do skorzystania z kontaktu mailowego pomagamy@1815.pl

Religia.

Drodzy Rodzice od 01.10.2021 w naszym przedszkolu odbywać się będą zajęcia z religii, według następującego harmonogramu:

Każdy czwartek i piątek:

Słoneczka 13:15 – 13:45                    

Pszczółki 13:45 – 14:15

Jagódki 14:15 – 14:45

Motylki 14:45 – 15:00

Biedronki 15:00 – 15:15

Żabki 15:15 – 15:30

Zajęcia z Pantomimy.

Drodzy Rodzice. W naszym przedszkolu odbywać się będą zajęcia z pantomimy wg następującego harmonogramu:

Wtorek:                                                

Biedronki 13:00 – 13:45

Pszczółki 13:45 – 14:30

Słoneczka 14:30 – 15:15

Czwartek: 

Jagódki: 13:00 – 13:45

Motylki: 13:45 – 14:30

Ubezpieczenie dzieci

Drodzy Rodzice, zgodnie z wytycznymi Kuratorium Oświaty i MEiN placówka, ani żaden organ działający w niej (w tym Rada Rodziców) nie może zawierać umów na ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jednak wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom zamieszczam poniżej linki i materiały przesłane przez różne firmy, gdzie samodzielnie możecie Państwo wybrać interesującą Was ofertę i zawrzeć umowę.

Aviva https://twojedziecko.aviva.pl/start/?token=69EBC68B66226916AC8BC30C6D98765FB3FA57D80F2ABC303B160A2C5F508FBF

Kocham to dbam – ogólnopolski program bezpieczeństwa https://kochamtodbam.pl/kup-ubezpieczenie/nnw-szkolne?_ref=SAU100&idU=1

EDUPolisa https://edupolisa.pl/ords/f?p=100:1:::NO:RP:KODRABATOWY:002001

Program Bezpieczne Dziecko https://server523172.nazwa.pl/wp/wp-content/uploads/2021/09/program_bezpieczne_dziecko.pdf

INTER RISK https://server523172.nazwa.pl/wp/wp-content/uploads/2021/09/Inter-Risk.pdf

Allianz https://server523172.nazwa.pl/wp/wp-content/uploads/2021/09/Allianz-TYCHY-ubezpieczenie-Przedszkolakow-GRUPA-OTWARTA.pdf

ZEBRANIA GRUPOWE

Serdecznie zapraszamy rodziców na zebrania grupowe w następujących terminach:

„SŁONECZKA”, „PSZCZÓŁKI” –  poniedziałek 06.09 godz. 16:00;

„JAGÓDKI” – wtorek 07.09 godz. 17:00;

„MOTYLKI” – czwartek 09.09 godz. 16:00;

„BIEDRONKI” – czwartek 09.09 godz. 17:00.

Szanowni Państwo, uwzględniając sytuację epidemiologiczną oraz profilaktykę w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – COV – 2 informujemy, że  w zebraniu może uczestniczyć  tylko jeden rodzic. Jednocześnie informujemy, że dzieci nie mogą uczestniczyć w  spotkaniu w związku z czym prosimy o zapewnienie im opieki.

1 wrzesień – zapraszamy do Przedszkola

Serdecznie witamy naszych przedszkolaków i ich rodziców po wakacyjnej przerwie. Mamy nadzieje, że wypoczęci i z uśmiechem na twarzy wracacie do przedszkola.

W trosce o zdrowie wszystkich dzieci uczęszczających do naszego przedszkola przypominamy, że do przedszkola przyprowadzamy tylko zdrowe dzieci 🙂

W związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym 2021/22 informujemy, że dziecko przyjęte do przedszkola powinno zostać zaopatrzone w:

– worek na buty (podpisany)
– zmienne obuwie
– chusteczki higieniczne
– teczka na prace plastyczne (podpisana)
– blok rysunkowy i techniczny
Dzieci 3-letnie z grupy „Żabki”
– piżamkę, jasiek, kocyk, materacyk do odpoczynku poobiedniego.

Pozostałe informacje zostaną Państwu przekazane na zebraniach grupowych. O terminach poinformujemy w późniejszym terminie.

DRODZY RODZICE

W pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu prosimy o dostarczenie wypełnionych dokumentów:

·  Upoważnienia do odbierania dziecka z przedszkola upowaznienie.pdf                                          

·  Zgodę na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy tylko nowych dzieci)    pobierz           

 Deklaracja rodzica                                                           

· Informacja o warunkach i zasadach udzielania świadczeń przez Przedszkole nr 10 informacja.pdf

Co przygotować dziecku do przedszkola?

 • Dzieci potrzebują następujących rzeczy:
 • obuwie zmienne (bezpieczne, tzn. nie mogą to być klapki czy obuwie typu crocsy) na gumowej podeszwie (najlepiej białej);
 • worek na buty (podpisany);
 • ubranie zapasowe w podpisanym woreczku (dotyczy 3, 4 –latków);
 • dużą paczkę chusteczek jednorazowych;
 • paczkę mokrych chusteczek (szczególnie 3 – 4 latki);
 • rolkę ręczników papierowych.

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI

Na podstawie Statutu Przedszkola dzieci mogą być odbierane z Przedszkola wyłącznie przez Rodziców lub prawnych opiekunów dziecka, bądź osoby  wyznaczone w oświadczeniu.
Prosimy o wypisanie stosownego oświadczenia o odbiorze dziecka u Pań dyżurujących na szatni.

Osobom obcym, nietrzeźwym dzieci nie będą wydawane.