Programy ogólnopolskie i kampanie edukacyjne

wole_wode1_vaypxb

Kampania została zainicjowana przez Żywiec Zdrój w 2009 roku. Jej celem jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie dziecka oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych wśród najmłodszych. Podobnie jak w poprzednich latach patronami merytorycznymi akcji są Instytut Żywności i Żywienia oraz Instytut Matki i Dziecka. W 2011 roku kampania „Mamo, tato, wolę wodę!” została objęta honorowym patronatem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Partnerem medialnym już po raz kolejny zostało MiniMini.

W ramach kampanii „Mamo, tato, wolę wodę” do przedszkoli w blisko 170 miejscowościach na terenie Polski trafiło 1500 zestawów edukacyjnych zawierających materiały wprowadzające dzieci w świat wody. Podczas zajęć, których program został opracowany przez specjalistów, m.in. z zakresu żywienia, pedagogów, psychologów, a także fizyka i ekologa, dzieci miały okazję poznać zasady zdrowego odżywiania, dowiedzieć się więcej o właściwościach wody i jej zastosowaniu.

Dobry przykład musi iść z góry, dlatego w zeszłorocznej edycji kampanii „Mamo, tato, wolę wodę!” organizator i partnerzy postanowili zwrócić uwagę na szczególną rolę rodziców w procesie kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych. To właśnie mama i tata mają największy wpływ na dzieci i dlatego powinni być dla nich wzorem do naśladowania. Realizując kampanię Żywiec Zdrój podpowiada rodzicom jak poprzez zabawę oraz własny przykład zachęcić dzieci do picia wody. Zaplanowane w ramach programu działania mają jednocześnie uczyć i bawić. Bohaterem kampanii „Mamo, tato, wole wodę!” jest Zdrojek – sympatyczna wodna postać.


czystep_nbqfkr

W roku szkolnym 2008/2009 Główny Inspektorat Sanitarny zainicjował realizację I edycji Programu Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej „Czyste Powietrze Wokół Nas” na terenie całego kraju. Program jest przeznaczony dla dzieci 5 i 6 letnich uczęszczających do przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Obejmuje również rodziców dzieci oraz pracowników przedszkoli i szkół podstawowych. Ma on na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.

Program uzyskał rekomendację pani Katarzyny Hall – Minister Edukacji Narodowej. Honorowy patronat nad programem objął Rzecznik Praw Dziecka pan Marek Michalak.

Czas trwania programu przewidywany jest na 4 lata. Co roku zwiększać się będzie grupa przedszkoli i szkół podstawowych realizujących program. W roku szkolnym 2008/09 w województwie wielkopolskim działaniami objęto 4 170 dzieci w wieku 5 – 6 lat ze 147 placówek nauczania oraz ich rodziców i opiekunów.

Koordynatorami programu są pracownicy pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia wojewódzkiej i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, którzy przygotowują realizatorów programu poprzez szkolenia i narady oraz przeprowadzają dystrybucję materiałów do poszczególnych placówek realizujących program. Cele szczegółowe programu: Zwiększenie świadomości rodziców na temat znaczenia ich roli w rozwoju zdrowotnym dzieci, a w szczególności w profilaktyce antytytoniowej. Podniesienie umiejętności rodziców w zakresie wspierania dzieci w sytuacjach społecznych, w których narażone jest na ekspozycję dymu tytoniowego. Podjęcie przez rodziców decyzji na temat utrzymywania efektów programu w czasie i po jego realizacji. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego. Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego, Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.

Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.

Program składa się z pięciu zajęć, które skoncentrowane są na pobudzeniu oraz stymulacji różnych form aktywności dziecka sześcioletniego: zabawy twórczej, tematycznej, grupowej, konstrukcyjnej.