UBEZPIECZENIE

Rada Rodziców po analizie różnorodnych propozycji złożonych przez firmy ubezpieczeniowe wybrała firmę Inter Risk na ubezpieczyciela dzieci. Ubezpieczenie nie jest obowiązkowe – jest dokonywane na życzenie Rodzica. Składka ubezpieczeniowa w wybranej opcji wynosi 49 zł. Kwotę tą należy wpłacić na konto:
38 1240 6960 71700012 5007 0521

Jeżeli Państwo macie pytania w sprawie ubezpieczenia prosimy o kontakt z Agentem Ubezpieczeniowym: Joanna Domanik; tel: 503 129 192; e-mail: joanna@domanik.pl