Informacje ogólne

Przedszkole istnieje od 1 września 1954 roku. Przedszkole nr 10 w Tychach, to po modernizacji i rozbudowie w 2009 roku, nowoczesna placówka o powierzchni ponad 1000 m2 służąca edukacji przedszkolnej dla dzieci, w 6 grupach.

Przedszkole położone jest w centrum starych Tychów, pośród domów jednorodzinnych i czteropiętrowych bloków. Placówka jest dobrze skomunikowana i ma doskonałe warunki lokalowe oraz zmodernizowane zaplecze kuchenne. Sale zajęć są przestronne, jasne, z węzłem sanitarnym, pomieszczeniem gospodarczym, doskonale wyposażone we wszelkie potrzebne pomoce dydaktyczne, zabawki, kąciki zabaw, sprzęt audiowizualny, meble dostosowane do wieku i wzrostu dzieci. Przedszkole posiada również dwie sale rekreacyjne (holle) do zabaw i ćwiczeń ruchowo – rytmicznych oraz teatralnych a także do organizowania uroczystości przedszkolnych. Przedszkolna kuchnia przygotowuje smaczne, urozmaicone i zdrowe posiłki. Przestronny ogród na terenie posesji wyposażony jest w konstrukcje drewniane, piaskownice i tartanowe boisko do gry w piłkę. Wyposażenie placówki sprzyja aktywności ruchowej i artystycznej dzieci.

Usytuowanie przedszkola w pobliżu parku i ogródków działkowych zapewnia dzieciom możliwość częstych spacerów i bezpośredniego kontaktu z przyrodą.

W placówce wiele się dzieje, dzieci wraz z rodzicami są angażowane do działań na rzecz własnego rozwoju, a rodzice zawsze mogą liczyć na wsparcie przedszkola w zakresie ich wychowawczej funkcji. Placówka jest otwarta na środowisko lokalne, współpracuje z wieloma ośrodkami kultury, szkołami (podstawowymi, Gimnazjum nr 1, szkołami „Art”, II Liceum Ogólnokształcącym) w Tychach. Przedszkole wyłania i promuje talenty dzieci oraz osiągnięcia edukacyjne przedszkola. Wychowankowie prezentują swoje umiejętności na deskach scenicznych Teatru Małego w Tychach, Szkoły Muzycznej oraz w zaprzyjaźnionych Domach Kultury i innych placówkach. Dzieci są oswajane z rzeczywistością społeczną, poznają rożne zawody wykonywane przez dorosłych, sposób funkcjonowania placówek użyteczności publicznej, zasady współistnienia i współdziałania. Przedszkole cieszy się bardzo dobrą opinią w środowisku, ma zawsze więcej chętnych niż miejsc (pomimo rozbudowy), a rodzice bardzo doceniają i szanują wkład pracy wszystkich pracowników placówki w rozwój dzieci.

W przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Kreatywni nauczyciele poszukują i konstruują nowe, własne programy zajęć dodatkowych (przyrodniczo-badawcze, ekologiczne, plastyczne i teatralne), które doskonale rozbudzają zainteresowania dzieci i rozszerzają realizację podstawy programowej o nowoczesne metody i formy pracy. Zaangażowanie kadry pedagogicznej, personelu przedszkola oraz wykorzystanie zasobów lokalnego środowiska umożliwia ciągły rozwój placówki i wypracowanie strategii jej działania na miarę Twórczego Przedszkola XXI wieku.

tecza_zmpdsv