Zabawy logopedyczne

ZADANIE NA WAKACJE :

Dyplom w systemie AAC z piktogramami:

Dyplom do samodzielnego wydruku:

RODZICU PAMIĘTAJ:

Źródło: Paulina Mistal – Pani logopedyczna
Źródło:logohelp
Źródło Terapia pl

PRAWA OSÓB NIE MÓWIĄCYCH LUB MAJĄCYCH PROBLEM Z NABYWANIEM MOWY

Żródło „Pani Logopedyczna”

CAPD – Często dzieci prezentują tylko niewielkie zaburzenia, np. dziecko nie rozróżnia brzmienia głosek, dlatego nie wypowiada ich prawidłowo. Wtedy idzie do logopedy, ćwiczy, ćwiczy – a efektów brak. Często nie potrafi się również skupić na czytanych bajkach… Wtedy najczęściej logopeda prosi o zbadanie dziecku słuchu. Badanie jednak wychodzi prawidłowo, to jednak nie znaczy, że dziecko nie ma problemów ze słuchem…Proszę zobaczyć jakie objawy mogą towarzyszyć zaburzeniom przetwarzania słuchowego u dzieci …

Źródło strona Progres

Wtorek 30.06.2020

Dzisiaj ostanie wskazówki logopedyczne przed przerwą wakacyjną. Proszę nie zapominać o ćwiczeniach aparatu mowy, warg, języka, właściwej pozycji spoczynkowej języka (język „odpoczywa” przyklejony do podniebienia a jego czubek znajduje się tuż za górnym wałkiem dziąsłowym), prawidłowym torze oddechowym ( dziecko oddycha przez nos, ma zamknięte usta ) oraz o właściwym połykaniu i pobieraniu pokarmów i płynów. Wszystkie te elementy plus duża dawka ruchu oraz stymulacja do mówienia przez osobę dorosłą (nie „gadającą” zabawkę czy komputer albo Tv), sprawią, że mowa waszych dzieci będzie się lepiej rozwijała. Dziękuję Państwu za współpracę oraz czas, który Państwo poświęciliście na ćwiczenia logopedyczne. Mam nadzieję, że spotkam się z Państwa dziećmi, we wrześniu już na stacjonarnej terapii. Życzę słonecznego lata oraz udanego letniego odpoczynku. Do zobaczenia we wrześniu!

Gra wordwall sprawdzająca co dziecko wie o lecie! https://wordwall.net/resource/3011921

Poniedziałek 29.06.2020

Jak ćwiczyć słuch fonematyczny? Podpowiedź na planszach:

Letnie puzzle – wydrukuj, wytnij dopasuj:

Ćwiczenia wzrokowe z pająkami – w którym kierunku idzie pająk

Piątek 26.06.2020

Dzisiaj proponuję zabawę literkami – zadaniem dziecka będzie wrzucenie kropelki z literką do wiaderka czerwonego (samogłoska) lub niebieskiego ( spółgłoska). Dzieci, które potrafią rozpoznać litery wykonują ćwiczenie samodzielnie, dzieciom, które nie znają jeszcze liter proszę pomóc. Proszę by przy okazji, dziecko starło się prawidłowo wymówić głoskę i powiedziało wyraz z daną głoską. Można się bawić naprzemiennie – raz dorosły raz dziecko, lub bawić się na zasadzie kto więcej odgadnie liter. Miłej zabawy

Czwartek 25.06.2020

Ćwiczenia aparatu mowy – w formie gry na wordwall https://wordwall.net/resource/2597022/%C4%87wiczenia-aparatu-artykulacyjnego-pokemony

Ćwiczenia z głoską H. Pierwszą kartkę proszę wydrukować dwa razy , wyciąć i zagrać z dzieckiem w memory.

Zabawy dżwiękonaśladowcze -dzisiaj odgłosy zwierząt leśnych. Miłej zabawy!

Jak śmieją się te osoby? Zadaniem dziecka będzie udawać, jak mogą się śmiać osoby na ilustracji np. „hi hi”, „ha, ha”, „he, he”, „Hy HY” – głośno, cicho, wysoko, nisko itd.

Środa 24.06.2020 Dzień Taty na Logopedii – zadaniem dziecka jest prawidłowe użycie liczby pojedynczej i mnogiej – do tego będą służyć obrazki z wesołymi aktywnościami z Tatą.

Wtorek 23.06.2020

Źródło – strona Progres

Piosenka Lato, lato – w wersji AAC

Ćwiczenia utrwalające głoskę R

Ćwiczenia różnicujące fonematycznie głoski SZ- S

Ćwiczenia na spostrzegawczość – zadaniem dziecka jest wyciąć obrazki, a następnie dopasować je w odpowiednie miejsca:

Piątek 19.06. 2020 Ćwiczenia oddechowe

Jak ważny jest prawidłowy tor oddechowy, wie każdy, kto miał katar. Niewygodnie oddycha się przez usta, a taki chroniczny stan doprowadza do zmian w budowie twarzy, powodując nieprawidłową postawę całego ciała oraz nieprawidłowy rozwój i funkcjonowanie aparatu artykulacyjnego, a także niedostateczne dotlenienie układu nerwowego i częste infekcje górnych dróg oddechowych. Warto zaobserwować, w jaki sposób oddychają nasze dzieci podczas codziennych aktywności, spokojnych chwil relaksu a także w czasie snu. Jedyny prawidłowy tor oddechowy – przebiega przez nos, usta są zamknięte, a język jest w prawidłowym położeniu spoczynkowym, czyli jest przyklejony do podniebienia a jego czubek znajduje się tuż za górnym wałkiem dziąsłowym. Przyczyny niewłaściwego toru oddechowego są różne i u każdego dziecka inne. Taką przyczyną może być np. przerośnięty migdał, chroniczny katar, niskie napięcie mięśniowe, ale również niewłaściwe nawyki oddechowe.

Niezależnie od przyczyn, należy torować właściwy tor oddychania, przez ćwiczenia. Należy pamiętać żeby wdech był pobierany nosem, wydech przy ćwiczeniach powinien być robiony ustami. Ćwiczenia oddechowe należy wykonywać w przewietrzonym pomieszczeniu, systematycznie, codziennie przez kilka minut. Ćwiczenia oddechowe: puszczanie baniek mydlanych – dmuchamy długo, krótko, wolno, szybko, pompowanie balonika, przenoszenie za pomocą słomki różnych lekkich elementów np. papierowych kółek, dmuchanie na piórka, kulki papieru, chrupki itd. z gładkich i nierównych powierzchni, Dmuchanie do celu – można zrobić tor po którym można dmuchać np. piłkę ping – pongową, lub kulki papierowe dmuchanie na wiatraczki, które dziecko wykona samodzielnie lub z pomocą dorosłego – w tym ćwiczeniu należy pamiętać aby wdech był spokojny, miarowy i w miarę głęboki, a wydech równomierny i stały. Można również zawiesić na nitce lekkie przedmioty i dmuchać na nie. Zagadki węchowe – proszę dać dziecku do wąchania różne przyprawy, można też zrobić memory węchowe wykorzystując jajka po kinder niespodziankach.

Ćwiczenia oddechowe można również połączyć z ruchem np. wdech przy wyciąganiu rąk do góry a wydech przy opuszczaniu rąk, szybki wdech przy skręcie tułowia w bok, a wydech przy powolnym wracaniu do normalnej pozycji, rosnąca roślinka – gdy roślinka rośnie dziecko robi wdech, a gdy maleje – robi wydech. Zabawy ogranicza tylko wyobraźnia, należy tylko pamiętać o oddychaniu nosem! Miłej zabawy podczas ćwiczeń oddechowych!

Poniżej wklejam kilka propozycji obrazków do wykorzystania do przenoszenia słomką:

Czwartek 18.06.2020

Ćwiczenia grafomotoryczne, znajomość nazw kolorów. Wydrukuj kolorowanki i pokoloruj wg. kogu kolorystycznego, nazwij kolory.

Gry logopedyczne – czytanie i utrwalanie sylab.

Gra logopedyczna – dźwiękonaśladowcza – dopasuj odgłosy do zwierząt. Można grać na zasadzie memory.

Wydrukuj, potnij i dopasuj elementy obrazków – ćwiczenia lewopółkulowe.

Środa 17.06.2020

Drodzy Rodzice pamiętajcie, że rozwojowi mowy sprzyja ogólny prawidłowy rozwój motoryczny całego ciała dziecka. Zaczynamy od tzw. motoryki dużej – czyli zabaw ruchowych i ćwiczeń angażujących duże grupy mięśni całego ciała, ręce, nogi. Proszę aby dziecko: biegało, skakało, chodziło po schodach naprzemiennie ( a nie ruchem dostawnym), jeździło na rowerze, hulajnodze, rolkach czy korzystało z placów zabaw.

Kolejnym etapem są ćwiczenia motoryki małej czyli doskonalenie precyzji rąk , zaczynając od dużych ruchów – robiąc wymachy rąk, zwisy na rękach, malowanie kredą na chodniku itp. i stopniowo przechodząc do coraz mniejszych i bardziej precyzyjnych aktywności, np. nawlekania koralików czy rysowania.

Wszystkie te działania przyczynią się na pewno do rozwoju mowy . Proszę wykorzystać ładną letnią pogodę i wychodzić z dzieckiem na ćwiczenia na dworze.

A teraz jedne z ostatnich w tym roku ćwiczeń logopedycznych:

Wtorek 16.06.2020

Ćwiczenia szeregu PA, PO, PU, PE, PY, PI – zrób sałatkę, nazwij składniki, poćwicz przy okazji sylaby z głoską „P” . Wskazówka dla rodzica można tu wstawić głoski, które ćwiczy Państwa dziecko – np. SZA, SZO, SZU, SZY, SZI, lub RA, RO, RU, RE, RY RI, albo AK, OK, UK, EK, IK, YK itd.

Poniedziałek 15.06.2020

Dzieci z ORM : Nauka odpowiedzi na pytanie CO ROBI? Nauka budowy prostych zdań – np. Misie je jabłko, co robi Jaś? Jaś gra. Jaś skacze itp.

Ćwiczenie buzi i języka:

Różnicowanie głosek ś- s

PIĄTEK 12.06.2020

Diagnoza z A…. co to znaczy dla dziecka ? U dzieci najczęściej stawia się diagnozy z przedrostkiem DYS – np. dygrafia, dyskalkulia itd. które oznaczają zaburzenia tych samych sfer, ale w mniejszym stopniu. Dziecko potrafi np. liczyć – ma z tym jednak kłopot nie dający się wytłumaczyć np. brakiem nauki liczenia. Diagnozy te stawiają specjaliści z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (PPP). Dziecko dostaje wtedy opinię lub orzeczenie o kształceniu specjalnym. Efektem tego będą również dodatkowe zajęcia, terapeutyczne czy wyrównawcze, które pomogą dziecku pokonać trudności w nauce.

Aleksja – zaburzenie czytania – nieprawidłowość wyrażająca się niemożnością czytania ( niezdolność rozumienia słowa pisanego/drukowanego). Jej przyczyną jest uszkodzenie lewej półkuli mózgowej, uniemożliwiające powiązanie danego dźwięku z prawidłowo rozpoznaną literą.

Agrafia – zaburzenie pisania – zaburzenie zdolności pisania lub układania słów z liter, wywołane przez organiczne uszkodzenie kory mózgowej lub ośrodków podkorowych.

Akalkulia – zaburzenie liczenia/obliczania – utrata lub upośledzenie zdolności liczenia. Akalkulia związana jest z organicznym uszkodzeniem mózgu.

Apinksja- zaburzenie rysowania – niemożność rysowania z powodu uszkodzenia organicznego mózgu.

Apraksja – zaburzenie wykonywania ruchów celowych – upośledzenie lub niezdolność wykonywania celowych czynności ruchowych mimo posiadania sprawnego obwodowego układu nerwowo – mięśniowego.

Agnozja – zaburzenie rozpoznawania za pomocą zmysłów – zaburzenie czynności rozpoznawania przedmiotów mimo prawidłowego odbioru bodźców zewnętrznych. W zależności od zmysłu dotkniętego agnozją wyróżniamy agnozję wzrokową, słuchową , węchową czuciową, smakową.

Afazja – zaburzenie mowy – afazja to spowodowane organicznym uszkodzeniem odpowiednich struktur mózgowych częściowe lub całkowite zaburzenie mechanizmów programujących czynności mowy ( nadawanie lub/i odbiór) u człowieka, który tę czynność opanował wcześniej.

Środa 10.06.2020r.

Zadania z paradygmatami i samogłoskami.

Wtorek 09.06.2020

Kolejna propozycja ćwiczeń aparatu mowy:

Gry dźwiękonaśladowcze:

Ćwiczenia na utrwalenie głoski „S”

Poniedziałek 08.06.2020

Zabawy z rozwoju percepcji słuchowej

Ćwiczenie słuchowe „Gdzie jestem?” – Rodzic zakłada na oczy opaskę dziecku, a następnie ustawia się w wybranym przez siebie miejscu i mówi do dziecka – zadaniem malca jest dojść do Rodzica, lokalizując go za pomocą słuchu. Rodzic może mówić raz cicho raz głośno – a dziecko musi trafić do Rodzica tylko za pomocą słuchu.

Posłuchaj z dzieckiem odgłosów z filmiku „kuchnia i łazienka – Sprzęty i ich dźwięki” – a następnie spróbujcie wymyślić odpowiedniki tych dźwięków za pomocą wyrażeń dźwiękonaśladowczych – np. woda „Kap,kap”, pociąg – „Ciuch, ciuch” itd. Miłej zabawy!

Propozycje na przyszły tydzień:

  1. Budowa zdań dla dzieci 3-4 letnich oraz dzieci z ORM

Miasto czy wieś – dopasowanie elementów z prawidłową wymową oraz budowaniem dłuższych wypowiedzi:

Pomoc logopedyczna do każdej ćwiczonej przez dziecko głoski – ćwiczenia aparatu mowy, ćwiczenia oddechowe, karty motywacyjne do utrwalania głosek

Sekwencje

Emocje

Puzzle – prezent z okazji Dnia Dziecka –

Medal z okazji Dnia Dziecka – życzę wam radosnego Dnia Dziecka oraz spełnienia marzeń.

gra wordwall https://wordwall.net/resource/2076767

utrwalenie głoski CZ https://worwall.net/resource/2072492

WYWOŁANIE GŁOSKI R https://wordwall.net/resource/2037603

Piątek 29.05.2020

Propozycja ćwiczenia oddechowego

Tekst logopedyczny – ćwiczenia aparatu mowy

Połącz kropki z Psim patrolem – ćwiczenia utrwalające głoskę głoski SZ

Sekwencje:

Ćwiczenia utrwalające prawidłową wymowę głosek K- G

Źródło: Łaciata krowa – gimnastyka buzi i języka. Autor Katarzyna Dardzińska

Czwartek 28.05.2020

Dopasuj dziecko do mamy. Odpowiedz na pytanie Czyja to mama? np. to mama misia. (młodsze dzieci)

Poćwicz usta i język by ładnie wymówić głoskę R (starsze dzieci)

Bajka logopedyczna – ćwiczenia aparatu mowy – dla wszystkich dzieci

Zagadki logopedyczne:

Źródło: Magdalena Sawicka. Czytanie uczestniczące AAC Kicia kocia gotuje

Środa 27.05.2020

Puzzle – wydrukuj, wytnij i baw się puzzlami:

Policz kropki na biedronce. Wpisz odpowiednią ilość kresek lub dla starszych dzieci – cyfrę

Ćwiczenia artykulacyjne utrwalające głoskę SZ

https://m.facebook.com/groups/690390371032117?view=permalink&id=3792938620777261

AAC – Dzień Mamy i Taty = Dzień Rodziny

Wtorek 26.05.2020 – Dzień Mamy

Dzisiaj wyjątkowy dzień, wiec ćwiczenia też będą wyjątkowe: Przeczytaj razem z Mamą tekst z okazji jej święta:

Pokoloruj wg kodu laurkę dla Mamy

Ćwiczenia słuchowe:

Gimnastyka buzi i języka z wordwall https://wordwall.net/resource/2457682

Poniedziałek 25.05.2020

Zapraszam do ćwiczenia aparatu mowy i wykonywania ćwiczeń oddechowych:

Czym różnią dwa obrazki ?

Zaznacz taki same sylaby

Nauka budowy prostych zdań. Odpowiadanie na pytanie: Co robi mama?

Piątek 22.05.2020

Zapraszam do zrobienia następujących ćwiczeń

Oraz propozycja ćwiczeń grafomotorycznych

Ćwiczenia percepcji słuchowej

Dzień mamy w symbolach Makaton

Czwartek 21.05.2020

Wiersz J. Tuwima „Rzepka” – w czytaniu uczestniczącym wg. zasad AAC https://youtu.be/2qJWYBYvdBM

Domowe muzykowanie inspirowane B. Strauss w interpretacji Krainy Muzyki – zapraszam do nauki tej prostej piosenki i powtarzania ruchów – https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2610178089195398&id=1710293759183840

Środa 20.05.2020

Dzisiaj mam propozycję ćwiczeń utrwalających głoski, którymi najwięcej dzieci ma problem. Czyli głoski szumiące , tylnojęzykowe K, G.

Karta pracy – dom i jego wyposażenie- zadanie polega na dopasowaniu kółek z wyposażeniem domu, w odpowiednie miejsca. Należy przy tym pamiętać, aby dziecko nazywało przedmioty. Starsze dzieci powinny mówić pełnym zdaniem np. kran jest w kuchni.

Wtorek 19.05.2020

ćwiczenia utrwalające głoskę R https://wordwall.net/resource/2307432/utrwalenie-g%C5%82oski-r

Mutyzm wybiórczy – czasami Rodzice ze zdziwieniem dowiadują się, że ich rozgadane w domu dziecko, w przedszkolu milczy. Niekiedy milczenie dziecka w przedszkolu jest tak nasilone, że dziecko nie potrafi zasygnalizować żadnej potrzeby nawet fizjologicznej…. Nauczycielka może być zdziwiona, gdy usłyszy pierwszy raz niemówiące w placówce dziecko, podczas swobodnej rozmowy z rodzicem. Gdy Rodzice idą do PPP, mogą usłyszeć diagnozę : mutyzm wybiórczy.

Co to zatem jest MUTYZM WYBIÓRCZY?

Mutyzm wybiórczy (selektywny) – jest zaburzeniem wieku dziecięcego (pierwsze objawy pojawiają się przed 5 rokiem życia) , najczęściej ujawnia się po przyjściu dziecka do przedszkola. Do tej pory rozgadane dziecko, nagle milknie nie mogąc wypowiedzieć słowa. Milczenie dziecka, nie jest wynikiem jego złośliwości czy premedytacji. Aby można było postawić diagnozę mutyzmu wybiórczego muszą być spełnione określone warunki: milczenie dziecka trwa dłużej niż 4 tygodnie, dziecko milczy tylko w określonych sytuacjach, okolicznościach ( np. w przedszkolu), w pozostałych sytuacjach życiowych dziecko mówi poprawnie, dziecko nie ma zdiagnozowanego autyzmu czy choroby psychicznej. Brak mowy nie wynika z nieznajomości języka ani nieumiejętności komunikowania się. Mutyzm wybiórczy nie jest tożsamy z nieśmiałością ( ta ostania to stała cecha charakteru). Źródło mutyzmu wybiórczego jest nieznane. Nie wynika ono z traumy ani choroby. Źle zdiagnozowany lub nieleczony mutyzm wybiórczy utrwala się. Wczesna diagnoza jest bardzo ważna, ponieważ im wcześniej rozpocznie się terapie tym lepiej dla dziecka. Dzieci zmagające się z mutyzmem wybiórczym potrzebują wsparcia logopedy, psychologa. Należy zrezygnować z naciskania na dziecko żeby mówiło, pokazać dziecku, że rozumie się jego lęki. Najlepsze efekty przynosi terapia tzw. małych kroków odbywająca się w miejscu gdzie dziecko ma trudności z mówieniem, stosuje się również terapię behawioralną, poznawczą i psychoterapię.

Poniedziałek 18.05.2020

Dzisiaj proponuję ćwiczenia dla wszystkich grup wiekowych. Zadanie polega na dopasowaniu kostki do pieska wg. sylab z głoskami P, M, B. Młodsze dzieci powtarzają i dorośli podpowiadają dziecku co jest napisane, starsze próbują same czytać. Drugi plik zawiera zadania na ćwiczenie prawidłowej wymowy głosek dentalizowanych.

Propozycja ćwiczeń lewopółkulowych – dokończ szeregi oraz ćwiczenia grafomotoryczne.

Proszę, nie zapominać o konieczności codziennego ćwiczenia aparatu mowy i wykonywaniu ćwiczeń oddechowych.

Piątek 15.05.2020

Proponuję zadanie związane ze znajomością ciała człowieka. Każde dziecko, umie pokazać gdzie ma głowę, nogi czy brzuch. Poćwiczmy dzisiaj znajomość tych elementów na obrazkach. Poniżej pomoce do ćwiczenia:

Kolejne ćwiczenie związane z pamięcią słuchową i znajomością ciała. Proszę narysować dziecku schemat człowieka, obojętnie chłopca czy dziewczynki. Mówimy dziecku jak ma „ubrać” swoją postać. Dziecko słucha naszej instrukcji a potem za pomocą kredek lub mazaków, narysuje ubranie zgodne z instrukcją. Przykładowy tekst: „Zosia obudziła się wcześnie rano. Zobaczyła, że na dworze świeci jasno słońce. Ubrała niebieską sukienkę i różowe skarpetki. Na stopy założyła białe sandałki a na głowę niebieski kapelusz w białe kropki”. Oczywiście tekst można modyfikować, ważne, żeby dziecko musiało zapamiętać słuchowo kilka elementów a potem je zastosować.

Zadanie dla dzieci 5 – 6 letnich – związane z czytaniem i rozpoznawaniem paradygmatów. Proszę wydrukować i dopasować podpisy do ilustracji.

Czwartek 14.05.2020.

Dlaczego warto chodzić do Logopedy? Czasami zadajecie sobie Państwo pytanie, czy warto chodzić z dzieckiem na terapię logopedyczną, czy mowa jest tak ważna w życiu dziecka? Czasami wydaje się nam, że samemu dziecku nie zależy na mowie … Nic bardziej mylnego, proszę zapoznać się z plakatem, pokazującym, jak duży wpływ na psychikę i funkcjonowanie dziecka ma problem z mową, czasem nawet niewielki w postaci seplenienia…

Poniżej wklejam propozycję ćwiczeń aparatu mowy – w postaci przyjaznych dzieciom kwiatków. Jeśli wydrukujemy, kartę dwa razy można zagrać w memory.

Środa 13.05.2020

Ćwiczenie utrwalające prawidłową wymowę głoski SZ. Odpowiedz na pytanie co jest w szafie?

Zapraszam do ćwiczeń utrwalających głoski K- G. Kieszeń Gienek – co Gienek ma w kieszeni ? Wymień przedmioty z kieszeni, np. Gienek ma w kieszeni ekierkę itd. Karty z wyrazami z głoskami K- G, do powtarzania u utrwalania prawidłowej wymowy tych głosek.

Wtorek 12.05.2020

Gra logopedyczna – potrzebne będą pionki i kostka. Miłej zabawy!

Karty pracy uczące i sprawdzające umiejętność czytania sylab – ta, ma, la

Dziecko XXI wieku – to dziecko posiadające niejedną grającą i świecącą wszystkimi kolorami zabawkę. Posiadanie takich zabawek, uważamy za edukacyjne i wartościowe. Niejednokrotnie, sami producenci mówią, ze są to uczące, powiększające zasób słów zabawki. Ale czy rzeczywiście tak jest? Jako logopeda, powiem Państwu, że żadna zabawka, żaden miś czy mysz, nie nauczy nasze dzieci mówić ani po polsku czy angielsku. Użytkowanie przez dzieci w wieku przedszkolnym tabletu, komórki czy nadmiar telewizji – szkodzi naszym dzieciom, i na pewno nie sprzyja, a wręcz opóźniają nabywanie mowy. Dlatego wszystkie dzieci, które mają problemy w nabywaniu mowy – mają diagnozę Opóźnionego Rozwoju Mowy (ORM), afazję czy autyzm wczesnodziecięcy – powinny mieć ograniczone do minimum wysokie technologie i telewizję. W zamian za to, należy czytać dzieciom, oglądać z nimi książeczki, albo puszczać bajki do słuchania.

PONIEDZIAŁEK 11.05.2020

Dzisiaj zapraszam do wykonania ćwiczeń percepcji wzrokowej. Przy okazji proszę ćwiczyć prawidłową wymowę.

Piątek 08.05.2020

Ćwiczenia dla wszystkich grup wiekowych. Zabawa dla każdego. Na kartach są dwa zawody + atrybuty tych zawodów. Młodsze dzieci – dopasowują atrybut do zawodu, wymieniając znane nazwy. Starsze dzieci mogą zagrać w memory, lub dopasowanie – mówią pełnym zdaniem np. strażak potrzebuje gaśnicy do gaszenia pożaru.

karta z paradygmatem Pi, pu ….należy wyciąć kółka i dopasować do dziurek w parasolce.

Podziel wyraz na sylaby – pokoloruj tyle kwadratów ile słyszysz sylab:

Czwartek 07.05.2020

Propozycja gry dla starszych dzieci. Zgadnij kto to? – drukujemy kartę z osobami, tyle razy ilu jest graczy. Następnie zasłaniamy kartę przed innymi osobami. Prosta wersja:wybieramy 1 osobę i opisujemy ją,a przeciwnik musi zgadnąć o kim mówimy i pokazać tę osobę. Trudniejsza wersja: wybieramy 1 osobę a przeciwnik zadaje nam pytania i po odpowiedziach (opisie osoby) zgaduje kogo mamy na myśli.

Środa 06.05.2020

Zapraszam do skorzystania z zadań uczących prawidłowej budowy zdań prostych. Zadania skierowane są do dzieci z trudnościami w nabywaniu mowy – afazją, ORM. Zadaniem dziecka jest dokończenie zdania np. Rodzic czyta ‚mama myje..’dziecko dopowiada … ręce, i pokazuje obrazek. Karta pracy: Co nie pasuje na obrazku ? Pomoce do szeregowania – w ramach ćwiczeń lewopółkulowych. Życzę miłej zabawy podczas ćwiczeń logopedycznych. Proszę nie zapominać o ćwiczeniach aparatu mowy i oddechowych.

Gra logopedyczna dla starszych dzieci. Potrzebne są pionki, kostka, czas i dobry humor:

Wtorek 05.05.2020r. AAC Makton – hymn Polski w gestach Makaton. źródło: strona Makatonu www.makaton.pl

Poniedziałek 04.05.2020. Witam po krótkiej przerwie spowodowanej majówką. Dzisiaj obchodzimy Dzień Strażaka i Dzień Hutnika. Zapraszam do zrobienia kilku ćwiczeń związanych tematycznie z Dniem strażaka. Życzę miłej zabawy. Opisy zadań na kartach pracy.

AAC MAKATON. Przykładowe gesty https://youtu.be/IL1iomHoJ9o

zabawy logopedyczne z głoskami szumiącymi https://wordwall.net/resource/1012393/g%C5%82oski-szumi%C4%85cego-sz-%C5%BC-cz-d%C5%BC

Czwartek 30.04.2020

Utrwalanie głoski SZ – wydrukuj, powycinaj dopasuj cień do obrazka. Wymów prawidłowo wyrazy z głoską „SZ”

Dmuchane słoneczko https://youtu.be/RAJmwGUda-A Wykonaj słoneczko wg. instrukcji z filmu. Wykonując ćwiczenia oddechowe pamiętaj o wdechu nosem i wydechu ustami. Miłej zabawy!

AAC – Komunikacja wspomagająca i alternatywna znajduje zastosowanie, to ogół metod, które są stosowane do wspierania komunikacji osób mających trudności w werbalnym porozumiewaniu się. Metody te umożliwiają takim osobom (dzieciom, dorosłym), wyrażanie swoich potrzeb, preferencji, myśli, opinii, w konsekwencji pomagają w nawiązaniu relacji z innymi osobami. Użytkownikiem AAC może być każda osoba, która ma problemy w zakresie ekspresji i/lub rozumienia mowy. Użytkownikami AAC są dzieci, u ktrórych rozwój mowy jest zaburzony, mają stwierdzoną np. dysfazję rozwojową, afazje rozwojową (afazja motoryczna), lub dzieci które mają problem z używaniem mowy do komunikacji połączone z problemami rozumienia mowy – są to przypadki dzieci z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną, afazją sensoryczną. Komunikacja wspomagająca jest przydatna, także u tych dzieci, których artykulacja jest niezrozumiała dla otoczenia. W tym przypadku AAC pełni rolę uzupełniającą mowę. KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA I WSPOMAGAJĄCA – wykorzystuje wiele metod i technik, w zalezności od preferencji i możliwości rozwojowych dziecka. Metoda jest dostosowywana do dziecka, a nie dziecko do metody! Można również mieszać różne metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Pracujemy nad zbudowaniem motywacji dziecka do komunikacji oraz dajemy mu narzędzia do porozumiewania się. Jest kilka systemów i metod komunikacji alternatywnej i wspomagającej.

MAKATON – jest to system gestów i symboli graficznych, połączonych z mową. Gesty i symbole możemy stosować jednocześnie ale też oddzielnie. Jednak zawsze towarzyszy temu MOWA. Makaton polecany jest dla dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się, jak również dzieci w okresie przedwerbalnym (gesty) i z opóźnionym rozwojem mowy. Makaton wykorzystujemy dla dzieci z autyzmem afazją, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, wspierając dzieci z niewyraźną, niezrozumiałą mową.

PECS – system fizycznej wymiany symboli (jako nośników znaczenia) pomiędzy osobą niemówiącą a jej rozmówcą. Powstał jako program treningu porozumiewania się dla dzieci z autyzmem, u których trudności komunikacyjne wynikają głównie z deficytów w sferze społecznej. PECS oparty jest na zasadach typowego rozwoju języka – dziecko najpierw komunikuje się za pomocą pojedynczych słów/symboli, a potem uczy się jak łączyć je w coraz bardziej rozbudowane zdania.

Mamy jeszcze Piktogramy, System PCS, system kounikacji Charlesa Blissa itd. Systemy wykorzystujące wysokie technologie – mówiki, tablety.

AAC -1. FAKT: wprowadzenie metod komunikacji alterantywnej i wspomagającej NIE wyklucza i NIE opóźnia mowy werbalnej. Przeciwnie, badania dowodzą,że wprowadzenie metod AAC PRZYSPIESZA nabywanie mowy werbalnej. 2. FAKT; AAC -musi być indywidualnie dobrany do możliwości psycho-fizycznych i upodobań dziecka. 3. FAKT: AAC musi być stosowany w każdej sytuacji życiowej dziecka, w każdym środowisku, w którym dziecko przebywa (sale terapii, przedszkole, dom itd). 4. FAKT: Każde dziecko ma PRAWO do komunikacji, to nie przywilej. 5. FAKT: Zastosowanie metod komunikacji alternatywnej i wspomagającej może pomóc wyeliminować zachowania trudne u dziecka, które nie może się inaczej porozumiewać (brak możliwości informowania o swoich potrzebach, wyborach itp. może powodować u dziecka frustrację, złość, wybuchy płaczu, krzyk). Zastosowanie AAC daje możliwość dziecku decydowania np. jaką chce zabawkę, co che zjeść czy zrobić. Dziecko może wtedy powiedzieć, że je coś boli, czy, że dziej się mu krzywda. Rodzicu pamiętaj! Każde dziecko, nawet nie mówiące, ma nam coś do powiedzenia. Naszą rolą jest dać mu odpowiednie narzędzie do komunikacji!

WTOREK 28.04.2020R.

WITAM PAŃSTWA I DZIECI. UWAGA KONKURS – „POMOC LOGOPEDYCZNA

KOLEJNA EDYCJA KONKURSU LOGOPEDYCZNEGO, KTÓRY ROK TEMU CIESZYŁ SIĘ SPORYM ZAINTERESOWANIEM. KONKURS NA POMOC LOGOPEDYCZNĄ! W KONKURSIE MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ WSZYSTKIE DZIECI I ICH RODZICE. ZADANIEM UCZESTNIKÓW JEST WYMYŚLENIE I ZROBIENIE POMOCY LOGOPEDYCZNEJ. MOŻE BYĆ TO GRA CZARNY PIOTRUŚ, MEMORY , PUZZLE, GRA PLANSZOWA CZY MINKI DO ĆWICZEŃ APARTU MOWY… POMOCE TE BĘDĄ POTEM WYKORZYSTYWANE W CZASIE TERAPII LOGOPEDYCZNEJ. KONKURS ZOSTANIE ROZSTRZYGNIĘTY PO POWROCIE DO PRZEDSZKOLA. UWAGA BĘDĄ NAGRODY !

ŚRODA 29.04.2020R. Kolejne ćwiczenia logopedyczne – utrwalamy głoskę SZ. Dziecko ma prawidłowo wymówić wyraz a następnie dopasować do głoski SZ lub S. Na kolejnej karcie dziecko ma wymówić wyraz i połączyć z koszulką. A dla chętnych zabawa w cienie – proszę wydrukować karty, powycinać obrazki, a następnie dziecko dopasowuje obrazek i jego cień. Można też zrobić z tego grę typu memory. Życzę miłej zabawy! Uwaga wyżej ogłoszony jest KONKURS na POMOC LOGOPEDYCZNĄ. Zachęcam do udziału w konkursie.

gra słodkie buźki https://view.genial.ly/5ea69a8763183e0d944027e2/interactive-image-slodka-gimnastyka-buzi

WTOREK 31.03.2020

Witam Państwa. Dzisiaj zdradzę Państwu dobre praktyki prowadzenia zajęć z logopedii. Poniżej znajdziecie Państwo materiały do ćwiczeń, będzie ich znacznie więcej, ale jak z nich korzystać? W jakiej kolejności? Jak długo ćwiczyć? Na te pytania odpowiem w dzisiejszym poście. Od początku: Ćwiczymy z dzieckiem 1 dziennie, najlepiej codziennie, przez ok. 10 -15 min. Dziecko powinno siedzieć na krześle, plecy wyprostowane, stopy pewnie oparte o podłoże. Dobrze byłoby, gdyby dziecko miało lusterko, by kontrolować ułożenie artykulatorów (języka, ust itd.). Państwo również możecie korzystać z lusterka by widzieć i kontrolować czy tak samo pokazujecie dane ćwiczenie. Na początku wykonujmy ćwiczenia ust, języka, policzków z propozycji minek które wkleiłam poniżej, kolejnym etapem są ćwiczenia oddechowe , dopiero wtedy dochodzimy do ćwiczeń artykulacyjnych, tzn. wywoływania lub utrwalania głosek, albo rozwoju języka u dziecka. Wywołujemy głoski na sylabach, w połączeniu z samogłoską np. ma, mo, mu, me, my, mi oraz odwrotnie am, om, um, em, ym, im . Oczywiście ćwiczymy głoski z którymi ma problem Wasze dziecko .Gdy to dziecko ma opanowane przechodzimy do prostych wyrazów, potem coraz dłuższe wyrazy aż dojedziemy do zdania. Ostatnim etapem jest utrwalenie prawidłowej wymowy w mowie potocznej. Proszę pamiętać, że dziecko najlepiej ćwiczy w zabawie, a więc bawmy się logopedią. Życzę powodzenia. Pytania proszę kierować na adres: zabkip10@interia.pl

PONIEDZIAŁEK 30.03.2020

Ćwiczenia oddechowe: Proponuję proste ćwiczenia oddechowe, z wykorzystaniem materiałów, które mamy w domu. Potrzebne będą słomki (rurki), jednorazowy kubek i jednorazowa rękawiczka. W kubku robimy dziurkę, wsadzamy do niej rurkę, na kubek naciągamy rękawiczkę. Gotowe – dziecko dmucha obejmując ustami rurkę. Ważne aby dziecko nie trzymało rurki zębami. Kolejne ćwiczenie potrzebne będą rurki, woreczek strunowy, kulki papierowe (z chusteczki higienicznej). Kulki wsadzamy do woreczka, zamykamy go, wbijamy rurkę i dziecko dmucha. Dobrym ćwiczeniem, które dzieci lubią jest tradycyjne puszczanie baniek mydlanych lub dmuchanie na rozłożoną przy twarzy chusteczkę higieniczną. Proszę pamiętać aby wdech następował nosem a wydech ustami. Ćwiczenie na wdech – rurka małe kawałki papieru (mogą być wycięte male figury geometryczne w różnych kolorach), miseczka. Zadaniem dziecka jest zassanie powietrza na przenoszonej figurze i przeniesienie go do miseczki. Tu również pilnujemy aby dziecko obejmowało rurkę ustami, bez zagryzania zębami. Przy okazji możemy ćwiczyć znajomość figur, kolorów, wykonywanie poleceń np. teraz przenieś żółty kwadrat. Życzę miłej zabawy. Bawmy się w dmuchanie z dzieckiem.

Ćwicz język https://m.youtube.com/watch?v=XgyU4dfXMH Q Zapraszam do wpisania na YouTube hasła gimnastyka buzi i języka (filmiki z ćwiczeniami dla dzieci w przedszkolu), hasła SKUTECZNA LOGOPEDIA. Polecam również stronkę RUSZ JĘZYKIEM – w zabawny i przystępny sposób pokazano ćwiczenia logopedyczne dla dzieci (również na YouTube).

Poniedziałek, 27.04.2020r. Proponuję ćwiczenia z wykorzystaniem strony Wardwall. Proponuję ćwiczenia aparatu mowy

Ćwiczenia aparatu mowy https://wordwall.net/resource/995123/gimnastyka-buzi-i-j%C4%99zyka

Ćwiczenia z głoską sz https://wordwall.net/resource/1012026/wyrazy-z-g%C5%82osk%C4%85-sz

Zwierzęta i ich odgłosy https://wordwall.net/resource/1012912/zwierz%C4%99ta-i-ich-odg%C5%82osy

Poniżej wklejam instrukcje do ćwiczeń „Joga”, jak wiadomo ćwiczenia całego ciała wspomagają rozwój mowy. Zachęcam do ćwiczeń razem z dzieckiem. Jest tez gra planszowa ze zwierzętami (potrzebne będą pionki do gry oraz kostka) – gdy pionek stanie na zwierzaku – proszę udać jego odgłos (np. iha ha, lub kląskać jak konik), oraz pokazać jak to zwierzę się porusza.

Piątek 24.04.2020r. – Afazja jest definiowana jako zaburzenie mowy, które powstaje na skutek uszkodzenia w korze mózgu ośrodków odpowiedzialnych za mowę. U dzieci takim czynnikiem powodującym uszkodzenie kory mózgu jest najczęściej niedotlenienie w czasie ciąży lub porodu, uszkodzenie w wyniku urazu lub choroby. Afazja dziecięca jest pierwotnym upośledzeniem mowy. Nie wynika ona z głuchoty, niepełnosprawności intelektualnej czy autyzmu. Dziecko chce mówić ale nie potrafi. Zaburzenie to mimo długotrwałej terapii nie mija całkowicie, również wolno następuje poprawa w mowie dziecka. Dzieci ze zdiagnozowaną afazją w przeciwieństwie do dzieci z ORM (Opóźniony Rozwój Mowy) uczą się mówić wolno, często „zapominają” tego co się już nauczyły. Diagnoza afazji rozwojowej stawiana jest powyżej 5 r.ż. Zbyt wcześnie postawiona diagnoza, może być nieprawdziwa „na wyrost”. Pomocne przy diagnozie afazji są badania neuroobrazowe (TK, MRI mózgu), EEG. Diagnozę stawia lekarz neurolog. Poniżej wklejam Państwu 3 plakaty – wyjaśniające problemy dzieci ze zdiagnozowaną afazją motoryczną (ruchową). Życzę miłej lektury!

Środa 22.04.2020r. Dzisiaj proponuję ćwiczenia rozumienia i wykonywania poleceń. Mowa, to nie tylko umiejętność swobodnego wyrażania swoich myśli i pragnień, to również rozumienie innych oraz wykonywanie zasłyszanych poleceń. Ta umiejętność również rozwija się stopniowo u dzieci, a niektóre dzieci z problemami w nabywaniu mowy, również na tym polu przejawiają trudności. Poniżej wkleiłam kilka propozycji ćwiczeń. Zadanie biblioteczka – polega na wydawaniu dziecku poleceń np. połóż książkę z królikiem na środkowej półce, a książkę z owieczką na dolnej półce. Starszym dzieciom utrudniamy zadanie, polecając położenie książek np. z lewej lub prawej strony półek. Ćwiczenie z płotkiem i kotkami – drukujemy ilustracje, wycinamy drobne elementy (kotki, miski) – wydajemy dziecku polecenia np. połóż dużego białego kotka przed/pod/nad/na płotku. Możemy przy okazji wykonać ćwiczenie oddechowe – wybrane elementy dziecko przenosi za pomocą rurki.

Ćwiczenia lewopółkulowe – na pewno każdy z Państwa słyszał o konieczności wykonywania z dzieckiem ćwiczeń lewopółkulowych, są to ćwiczenia m.in. szeregowania, robienia rytmów itp. Dzisiaj proponuję dwa ćwiczenia z szeregowania – drukujemy karty, wycinamy obrazki i możemy bawić się z dzieckiem – polecamy dziecku ułożenie obrazków od najmniejszego do największego (i odwrotnie), my zaczynamy układać obrazki a dziecko musi odgadnąć wg. jakiego klucza układamy obrazki – i dokończyć układanie. Mam dwie propozycje szeregowania z wykorzystaniem postaci z ulubionej bajki dzieci. Również z tymi bohaterami przesyłam Państwu ćwiczenia aparatu mowy. Można je wydrukować dwa razy – przy okazji ćwiczeń logopedycznych, zagrać w memory. Życzę miłej zabawy! Przypominam, należy ćwiczyć codziennie, najlepiej o stałej porze, wystarczy 10 – 15 minut.

Poniedziałek 20.04.2020r. Dalszy ciąg zadań dla dzieci z ORM (i nie tylko). Tym razem zadania rozwijające poprawność gramatyczną wypowiedzi. Na kartach kryją się zadania wykorzystujących odpowiedzi na pytania: Co robi? Czego używa? Czym jedzie? Rodzic zadaje dziecku pytania, a dziecko musi odpowiedzieć, lepiej mówiące dziecko odpowiada pełnym zdaniem, gorzej mówiące wystarczy, że odpowie 1 wyrazem. Np. Czym jedzie Jaś? Jaś jedzie na rowerze. Oczywiście, są to tylko pokazowe przykłady, jak można ćwiczyć z dzieckiem. Nawet nie mając wydrukowanych tych kart, możemy codziennie z dzieckiem, ćwiczyć takie zadania, bez specjalnych przygotowań. Np. Mama kroi warzywa. Zadajemy dziecku pytanie: Co robi Mama? Dziecko musi odpowiedzieć – Mama kroi . Co kroi? Warzywa. Na końcu zamieściłam „Walc całus” – wystarczy puścić wszystkim znaną melodię (Strauss „Nad pięknym modrym Dunajem”) i do rytmu wysyłać całuski. Proszę pilnować, by dziecko wykonywało całuski prawidłowo, robiąc przy tym dzióbek. Można skorzystać z lusterka, by wiedzieć jak prawidłowo wykonać to ćwiczenie. (dzieci znają tą zabawę, powinny ją pamiętać z zajęć w Przedszkolu). Życzę miłej zabawy i radości z ćwiczeń! Zapraszam do indywidualnego kontaktu ze mną – zabkip10@interia.pl

Piątek, 17.04.2020r. Dzisiaj propozycja ćwiczeń dla młodszych dzieci. ORM – Opóźniony Rozwój Mowy – to diagnoza logopedyczna, oznaczająca wolniejsze lub utrudnione tempo nabywania mowy przez dziecko. Dziecko powinno nabywać mowę systematycznie, od urodzenia, przechodząc przez kolejne etapy – od głużenia, przez gaworzenie, tak aby na drugie urodziny, mówić około 200 słów. Wiek pomiędzy 3 a 6 r .ż, jest nazwany okresem swoistej mowy dziecięcej. To w tym czasie dziecko bardzo intensywnie rozwija wszystkie elementy języka. Należy dbać o równomierny rozwój i nabywanie języka – przez rozwój mowy czynnej (słowa, które dziecko używa) i biernej (słowa, które dziecko rozumie). Zasób słów i pojęć rozwijamy codziennie przy zwyczajnych czynnościach życiowych – opowiadamy dziecku co robimy, co widzimy, czytając dziecku bajki opowiadania, puszczając słuchowiska i audiobooki dla dzieci, śpiewając piosenki dziecięce. Uwaga! Oglądanie telewizji i gry komputerowe nie rozwijają słownictwa dziecka! Dzisiaj proponuję zestaw ćwiczeń na rozwój słownictwa czynnego. Proszę wydrukować produkty w lodówce, w garnku na blacie. Proszę aby dziecko nazywało produkty. Starsze dzieci mogą dopasowywać podpisy do obrazków.Pamiętajmy również o ćwiczeniu wyrażeń dźwiękonaśladowczych, zwłaszcza z młodszymi dziećmi (np. krowa – muu, woda kap, kap, pies hau hau itp.). Również daję kartę pracy, z przykładowymi zadaniami. Dla starszych dzieci jest do druku gra logopedyczna (potrzebna będzie kostka do gry i pionki). Życzę miłej zabawy! Zachęcam do kontaktu pod adresem zabkip10@interia.pl

Środa , 15.04.2020. Ćwiczenia samogłosek – drukujemy myszki, wycinamy, dziecko ma za zadnie połączyć w pary serek i myszkę z tą samą samogłoską. Młodsze dziecko powtarza samogłoskę przeczytaną przez Rodzica, starsze starają się same rozpoznać litery. Połącz kurkę i jajko z tą samą samogłoską, pokoloruj papugę wg. kodu. Co mówią postacie na obrazku? Zastanów się z Rodzicem i powiedz co mogą mówić postacie na ilustracji (wklejona poniżej).

Czwartek 09.04.W ten piękny przedświąteczny czas nie może zabraknąć ćwiczeń związanych tematycznie z tym okresem. Dzisiaj proponuję ćwiczenia grafomotoryczne i puzzle – pochodzące ze zbiorów Bliżej Przedszkola, oraz ćwiczenia z logopedią w tle – czyli logopedyczny przepis na babkę oraz logopedyczny kosz z jajkami. Zadania są wklejone poniżej. W pliki wrzuciłam również historyjkę obrazkową do opowiadania – przygoda zająca (również z BP). Zadanie z jajami – należy je wydrukować powycinać jajka i napisy, a następnie wsadzać jajka do koszyka i wyraźnie mówić np. Jajko z klockiem lego. Karty z przepisem na babkę również wycinamy elementy, a następnie wyraźnie mówimy składniki ciasta np. jaja, mąka itd. Te karty pochodzą z Gabinetu Neurologopedycznego „Logopedica” Życzę miłej zabawy. Jeżeli chcą Państwo dostać ode mnie specjalne ćwiczenia skrojone na potrzeby Waszego dziecka, proszę o kontakt na adres zabkip10@interia.pl . W mailu proszę podać imię, nazwisko dziecka oraz swój adres mailowy. Dziękuję.

Witam Dzieci i Rodziców. Zadania na 01. 04. 2020 r. Temat: Utrwalanie głosek sz-cz. Zachęcam Państwa do czytania razem z dzieckiem. Rodzic czyta tekst dziecko czyta obazek, ćwicząc przy okazji głoski „sz” „cz”. U dzieci powyżej 5 r.ż. proszę zwrócić uwagę na artykulację ćwiczonych głosek, u młodszych dzieci rozwijamy słownictwo – zwracamy uwagę na znajomość nazw obrazków. Karty wrzuciłam w dwojaki sposób – do czytania bezpośrednio na ekranie i pod spodem dla chętnych do druku. W ten wyjątkowy dzień w roku – Prima Aprilis – chcę namówić Państwa do małego żartu – proszę przez jakiś czas (max 15 min.) mówić do dziecka np. sepleniąc (zastępując głoski sz- cz– dż -ż np. s-z-c-dz) lub nie wymawiając r (wymieniamy na J). Proszę zobaczyć reakcję dziecka – po jakim czasie zorientuje się, że coś nie gra. Życzę miłej zabawy i dobrego humoru 1 kwietnia.

PIĄTEK 27.03.2020

Dzisiaj mam dla Was kolejną propozycję – jak bawić się ćwicząc jednocześnie buzię i język. Do zabawy potrzebujemy tylko zwykłej kostki do gry. Rzucamy kostką i wykonujemy ćwiczenie wg. liczby wyrzuconych oczek. Kartę można sobie wydrukować (pierwszy link pod obrazkiem), ale nie trzeba – można grać gdy Rodzic będzie patrzył na ekran. Poniżej znajduje się link do pobrania i wydrukowania – do tej zabawy potrzebny będzie spinner . Kładziemy spinner na środku koła, w słoneczku, dziecko kręci spinnerem i wymawia samogłoskę (starsze dzieci mogą czytać same, młodszym dzieciom czytają Rodzice, a dzieci powtarzają) Miłej zabawy!

ŚRODA 25.03.2020

Witam Państwa. Witam dzieci

Zapraszam Was dzisiaj do ćwiczeń języka. Logopedia może być smaczna! potrzebne będą: miód, Nutella, dżem (ulubiony dziecka), opłatki (są takie pieniądze, które dzieci lubią), cukierki pudrowe, twarde owoce (jabłka), warzywa (marchewka, lub inne twarde warzywo ),gaza. Ćwiczeń mamy kilka. 1. smarujemy dziecku podniebienie twarde („sufit buzi”) wybranym przez dziecko produktem np. Nutellą. Zadaniem dziecka jest zlizanie tego produktu czubkiem języka przy otwartych ustach. 2. Można też posmarować usta dziecka np. miodem. Dziecko ma go zlizać językiem przy otwartych ustach. 3. bierzemy gazę, wycinamy kwadrat 15×15 cm, robimy woreczek, do środka wsadzamy kawałeczek owocu, lub warzywa, woreczek zawiązujemy np. gumką recepturką (powstaje sakiewka). Dziecko wsadza sobie do ust i gryzie tylnymi zębami. (to ćwiczenie jest dla dzieci, które mają problem z żuciem oraz wybiórczość pokarmową). 4. Kawałek opłatka przyklejamy do podniebienia dziecka, dziecko musi go odkleić czubkiem języka. Miłej zabawy! Smacznego!

PONIEDZIAŁEK 23.03.2020

Witam dzieci i Rodziców. Poniżej w plikach znajdziecie Państwo propozycje ćwiczeń logopedycznych dla dzieci objętych terapią w przedszkolu. Są to ćwiczenia ogólne, usprawniające aparat mowy. Proszę wykonywać je w miarę możliwości każdego dnia. Wklejam dla Państwa, obrazkowe ćwiczenia z kwiatkami, dzieci bardzo lubią zadania tego typu. Można je wydrukować dwa razy, pociąć i mamy memory logopedyczne. Rozkładamy na stole obrazkiem do dołu, dziecko szuka pary i ćwiczy zadanie logopedyczne . Dałam Państwu również propozycję do prostej zabawy słuchowej – z wykorzystaniem produktów z naszej kuchni (cukru, ryżu, fasoli). Miłej zabawy. Logopeda

Jeśli macie Państwo pytania dotyczące terapii logopedycznej dzieci, które z niej korzystają zapraszam do zadawania pytań na adres mailowy zabkip10@interia. pl Dziękuję