„MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”

Kampania edukacyjna skierowana do przedszkoli Województwa Śląskiego

Cel i założenia kampanii

Celem kampanii jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie.

Kto zakwalifikuje się do udziału w kampanii?

Projekt zakłada udział w kampanii około 100 placówek z terenu województwa śląskiego – około 20 z każdego okręgu konkursowego (5 okręgów). Kolejność zgłoszeń, z uwzględnieniem podziału na okręgi konkursowe, będzie decydowała o zakwalifikowaniu się placówki do udziału w kampanii.

Ile oczyszczaczy powietrza może otrzymać przedszkole?

Zakwalifikowanie się przedszkola do udziału w kampanii będzie oznaczało otrzymanie pomocy rzeczowej przez Gminę stanowiącą organ prowadzący placówki w postaci oczyszczaczy powietrza. Planuje się wyposażyć sale dydaktyczne poszczególnych oddziałów w danej placówce, przy czym nie więcej niż 5 szt. oczyszczaczy powietrza dla danego przedszkola. Jednocześnie liczba wnioskowanych urządzeń nie może być większa niż liczba sal dydaktycznych poszczególnych oddziałów.

Więcej informacji o kampanii

Oczyszczacze już w przedszkolu – informujemy, że otrzymaliśmy pomoc rzeczową z Województwa Śląskiego, w postaci 5 oczyszczaczy powietrza. „Oczyszczacze powietrza zostały zakupione ze środków Województwa Śląskiego w ramach kampanii edukacyjno – informacyjnej pn.: „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” współfinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”. Bardzo cieszymy się z tego faktu, gdyż znaleźliśmy się wśród 3 przedszkoli w całych Tychach, które zakwalifikowały się do programu „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”, którego organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.