PSZCZÓŁKI

DRODZY RODZICE!

Bardzo dziękujemy, że Państwo oraz nasze Małe Pszczółki,

pamiętaliście o naszym święcie 🙂

Dziękujemy za każdy uśmiech, miłe słowa, życzenia i laurki 🙂

Dzień Bezpiecznego Internetu!

12 października obchodziliśmy dzień bezpiecznego internetu. W związku z tym zapraszamy Państwa do zapoznania się z krótką prezentacją dotyczącą cyberbezpieczeństwa w kontekście rodzicielskim

Prezentacja

ODWOŁANIE WYCIECZKI!

Drodzy Rodzice z przykrością informujemy, że wycieczka naszej grupy do Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie zostaje ODWOŁANA z powodu zaistnienia nowej sytuacji epidemiologicznej w kraju.

WYCIECZKA!

W dniu 27.10.2020 (wtorek) organizowana jest wycieczka do Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie na warsztaty edukacyjne o tematyce przyrodniczej według następującego harmonogramu:

27.10.2020 (WTOREK)  – warsztaty na godz. 12.00 „PSZCZÓŁKI”

godz. 10.30 – II śniadanie (podwieczorek) dla grupy „Pszczółki”

ok. godz. 11.15 – wyjazd „Pszczółek” z Przedszkola

godz. 12.00 – wejście „Pszczółek” na warsztaty, powrót do Przedszkola na godz. ok. 14.15

godz. 14.30 – obiad dla „Pszczółek”

Rodzice wpłacają u nauczycielek grup 20zł w kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem dziecka.

Pozostała kwota zostanie opłacona z funduszu Rady Rodziców.

Wpłat proszę dokonywać do dnia 23.10.2020r (piątek).

Zamierzenia – październik

Październik w „Pszczółkach”

  1. Temat tygodnia: „JESIENNY LAS”

-przygotowanie do nauki czytania i pisania

-doskonalenie grafomotoryki

– wzbogacanie doświadczeń plastycznych

-kształcenie samodzielności

-wdrażanie do stosowania ustalonych reguł w zabawie

-kształcenie pamięci odtwórczej

-poszerzanie wiedzy przyrodniczej dotyczącej jesieni

-rozwijanie inwencji ruchowej

rozwijanie twórczości słownej

-doskonalenie w pisaniu po śladzie

-doskonalenie techniki przeliczania -rozwijanie logicznego myślenia

-rozwijanie cech motoryki: zwinność i szybkość oraz zmysłu równowagi

-zachęcanie do zdrowego stylu życia

– doskonalenie słuchu fonematycznego

  • Temat tygodnia: „DZIEŃ DOBRY PANIE LISTONOSZU”

-zapoznanie ze znakiem graficznym litery „e”

-doskonalenie sprawności manualnej

-zachęcenie do częstego przebywania na świeżym powietrzu

-doskonalenie równowagi

-ćwiczenie spostrzegawczości

-doskonalenie słuchu fonematycznego

-zachęcanie do  przestrzegania w wypowiedziach kolejności zdarzeń jako elementu wpływającego na spójność i logiczność wypowiedzi

-kształtowanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu

-poznanie pracy listonosza

-zapamiętywanie swojego adresu

-utrwalenie wyglądu liter

  • Temat tygodnia: „CO ROBIĄ ZWIERZĘTA JESIENIĄ”

-wprowadzenie drukowanej i pisanej litery t, T

-doskonalenie słuchu fonematycznego i techniki czytania

-rozwijanie inwencji twórczej i poszerzanie doświadczeń plastycznych

-rozwijanie zainteresowań przyrodniczych

-zachęcanie do respektowania praw innych w zabawie

-wzmacniacie wiary w siebie

-zapoznanie zez sposobami przygotowania zwierząt do zimy

  • Temat tygodnia: „JESIENNA SZARUGA”

-wprowadzenie litery m, M

-doskonalenie umiejętności wyróżniania głosek w  nagłosie

-przygotowanie do nauki czytania 

-kształtowanie umiejętności rozpoznawania charakterystycznych cech późnej jesieni

-dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią

-rozwijanie logicznego myślenia

-zapoznanie z wyglądem cyfry 5

-doskonalenie przeliczania liczebnikami porządkowymi

-kształtowanie prawidłowej postawy

Zamierzenia

Wrzesień w Pszczółkach

Zebranie

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców na zebranie, które odbędzie się 2.09.2020 o godz. 16.30.