Sensoplastyka

 Sensoplastyka wpływa na stymulację wszystkich zmysłów: węchu, wzroku, dotyku, słuchu, smaku – zajęcia wspierają ich rozwój, jak również wspomagają budowanie świadomości ciała i przestrzeni, wpływają na rozwój mowy (ośrodki w mózgu odpowiedzialne za mowę są usytuowane blisko ośrodków odpowiadających za małą motorykę – czyli pracę dłoni). Poprzez wspólne działania pogłębiają kontakt emocjonalny z dziećmi. Wspiera rozwój poznawczy poprzez pokazanie procesów przemian substancji oraz związki przyczynowo – skutkowe poprzez zabawę. Dzieci mają okazję obserwować np. jak materiał, który jest suchy i sypki zmienia się w mokry i kleisty, a następnie w miękki i stały. Nabywają w ten sposób wiedzę na temat związków przyczynowo- skutkowych.

Poznają sposoby przemiany jednych rzeczy w drugie i jednocześnie trenują kompetencję elastyczności i przystosowywania się do zmian. Zajęcia wpływają pozytywnie na wiele aspektów rozwoju.