AAC

Zajęcia z komunikacji alternatywnej wspomagającej sposoby komunikowania.

Celem zajęć jest wspieranie zaburzonej mowy, a w przypadku całkowitej niemożności dźwiękowej realizacji języka jej zastąpienie przy wykorzystaniu alternatywnych form komunikacji. Stosowane podczas zajęć metody wykorzystują znaki manualne (gesty), symbole (proste znaki graficzne) oraz mowę. Równoczesne wprowadzanie do terapii systemów manualnych i graficznych przynosi wiele korzyści dzieciom, gdyż wykorzystuje kanały: wzrokowy i słuchowy, których właściwe funkcjonowanie stanowi podstawę do nabycia umiejętności czytania i pisania.