Terapia Ręki

Terapia ręki to przede wszystkim usprawnianie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców, dużej motoryki w zakresie sprawności i napięcia mięśni całego ramienia oraz postawy siedzącej. To również dostarczanie wrażeń dotykowych, umożliwiających poznawanie różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania.  Wszystkie działania wykorzystywane w terapii są precyzyjnie dobrane do funkcjonalnego i intelektualnego poziomu dziecka. Sprawia to, że czas spędzony na terapii jest dla przedszkolaka nie tylko efektywną pracą ale i przyjemnością. Zajęcia skierowane są przede wszystkim do dzieci wykazujących zaburzenia napięcia w obrębie kończyny górnej (wzmożone lub obniżone napięcie). Pomocne stają się również dla przedszkolaków, u których zauważamy prawidłową postawę ciała, problemy z wykonywaniem codziennych czynności (picie z kubka, zapinanie guzików), problemy w zabawach manualnych (układanie małych przedmiotów, lepienie plasteliny), problemami grafomotorycznymi (pisanie, malowanie) oraz nieprawidłową koordynacją ruchową.