Ćwiczenia metodą Weroniki Sherborne

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Nazwa metody „Ruch Rozwijający” wyraża główną ideę metody tj. posługiwanie się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka i terapii zaburzeń tego rozwoju. System ćwiczeń w tej metodzie wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspokajanych w kontakcie z dorosłymi tj z tzw. baraszkowania.

Podstawowe założenia metody to rozwijanie ruchem trzech aspektów:

 1. Świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego.
 2. Świadomości przestrzeni i działania w niej.
 3. Dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu.

Korzyści płynące z metody:

 • Daje pozytywne odczucie w kontakcie z innym człowiekiem.
 • Wyzwala swobodę zachowań i naturalności.
 • Daje okazję do rozładowania energii.
 • Jest próbą pokonania własnych zahamowań wynikających z uprzednich doświadczeń.
 • Daje radość, wyzwala zaangażowanie.
 • Daje możliwość zaspokojenia własnych potrzeb.
 • Daje pewność siebie.
 • Daje radość z działania w grupie.
 • Przyjemność dawania innym radości.
 • Daje poczucie harmonii z innymi.
 • Daje poczucie bezpieczeństwa.
 • Daje poczucie partnerstwa.