Terapia Integracji Sensorycznej (SI)

Integracja sensoryczna (SI) ma na celu opracowanie i organizację wrażeń docierających do nas z takich zmysłów jak dotyk, propriocepcja, wrażenia przedsionkowe, węch, słuch, smak czy wzrok aby dzięki temu mogły być użyte do celowego działania.

Dzieci mające problemy „sensoryczne” mogą mieć kłopoty z właściwym napięciem mięśniowym, koordynacją wzrokowo-ruchową, równowagą statyczną i dynamiczną, planowaniem ruchu, orientacją w schemacie ciała i w przestrzeni, właściwym odbiorem bodźców dotykowych, wzrokowych, czy słuchowych, różnicowaniem sensorycznym, regulowaniem emocji, uczeniem się itp. Wymienione zaburzenia zwykle rzutują na prawidłowy rozwój i funkcjonowanie w życiu codziennym więc niezwykle ważna jest wczesna diagnoza i indywidualna terapia.

dav
dav

dav
dav