Rekrutacja do Projektu

INFORMACJA O TERMINIE REKRUTACJI DO PROJEKTU:

„DOBRE PRZEDSZKOLE NA DOBRY START – WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ROZWOJOWYCH DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W TYSKICH PRZEDSZKOLACH”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa XI Wzmacnianie potencjału edukacyjnego, działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, poddziałanie 11.1.1 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT

 Zgodnie z § 5 pkt 2 Regulaminu realizacji projektu „Dobre przedszkole na dobry start – wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci z niepełnosprawnościami w tyskich przedszkolach”, realizator Projektu tj.  Miejskie Centrum Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, informuje,  iż od dnia 20 czerwca 2018 r. do dnia 6 lipca 2018 r. trwa rekrutacja do Projektu.

Szczegóły u Dyrektora Przedszkola. Serdecznie Zapraszamy.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami rekrutacyjnymi. Poniżej Dokumenty Projektowe.

REGULAMIN PROJEKTU

ZAŁĄCZNIKI DO REKRUTACJI DO PROJEKTU DLA DZIECI:

  1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
  2. Formularz Dane uczestników projektu
  3. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DZIECKA – P10
  4. Oświadczenie o wykorzystaniu wizerunku
  5. Wzór_oświadczenia_uczestnika_projektu.

ZAŁĄCZNIKI DO REKRUTACJI DO PROJEKTU DLA NAUCZYCIELI

  1. Wzór_oświadczenia_uczestnika_projektu N.
  2. Oświadczenie o wykorzystaniu wizerunku N.
  3. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Nauczyciel – P10
  4. Formularz Dane uczestników projektu N.
  5. Deklaracja uczestnictwa w projekcie N.

Dokumenty należy złożyć do Dyrektora Przedszkola do dnia 6 lipca 2018 r.