Informacja dla grupy „Żabki”

Informujemy Rodziców, że w związku ze stwierdzonym przypadkiem zarażenia corona wirusem u jednego z pracowników z grupy „Żabki” decyzją Sanepidu wszystkie dzieci z wyżej wymienionej grupy są poddane kwarantannie wraz z członkami rodzin wspólnie zamieszkującymi do dnia 19 października (włącznie). Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna będzie się z Państwem kontaktować telefonicznie w najbliższym czasie oraz wyda dla Państwa stosowne zaświadczenia. W okresie trwania kwarantanny będzie prowadzone nauczanie zdalne dla grupy „Żabki”, prosimy o śledzenie informacji na stronie grupy.

Ogólnopolski konkurs: „Internetowe 23 Urodziny DYZIA”

Dzieci z Przedszkola nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi, z grupy „MOTYLKI” wzięły udział w ogólnopolskim konkursie: „23 Urodziny Dyzia”. Konkurs organizowany był przez Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Ponieważ jednak świętowanie Urodzin Dyzia nie mogło odbyć się jak dotychczas na corocznym pikniku, Muzeum zaprosiło wszystkich do wspólnej zabawy online! W ramach obchodu 23 Urodzin Dyzia przeprowadzone były konkursy w formie: quizów i konkursów plastycznych w różnych kategoriach wiekowych. Nasze przedszkolaki wzięły udział w konkursie na „Rysunek Dyzia na otoczaku” (kamieniu) oraz „Figurka Dyzia z otoczaków” (kamieni). W tych dwóch kategoriach zdobyliśmy aż trzy nagrody (https://www.pgi.gov.pl/kalendarium-pig-pib/850/internetowe-23-urodziny-dyzia.html) GRATULUJEMY LAUREATOM: Zuzi W., Zuzi K i Oli P.

UBEZPIECZENIE

Szanowni Rodzice, Rada Rodziców dokonała wyboru ubezpieczenia w firmie INTERRISK. Składka na ubezpieczenie wynosi 46 zł i można ją opłacić na szatni przedszkola do 20 października 2020 r. Szczegóły ubezpieczenia znajdują się tutaj. Informujemy jednocześnie, że ubezpieczenie nie jest obowiązkowe i decyzję o ubezpieczeniu dziecka podejmuje Rodzic.

KARATE

Informujemy, że zajęcia karate rozpoczynają się 2 października wg następującego harmonogramu: 13:00 – 13:30 grupa „Motylki”; 13:40 – 14:10 grupa: „Pszczółki”; 14:20 – 14:50 grupa: „Żabki”. Składka miesięczna za zajęcia wynosi 40 zł i jest płatna na konto klubu do 5 każdego miesiąca.

Dane do wpłat: Tyski Klub Karate; nr konta 03 1050 1399 1000 0090 8042 2133 z dopiskiem: Przedszkole nr 10 imię i nazwisko dziecka.

Prosimy o wypełnienie deklaracji, która jest do pobrania na szatni Przedszkola.

HOKEJ

Informujemy, że zajęcia na lodowisku rozpoczynają się 30.09.2020r.

Na zajęcia dzieci muszą mieć:

 • swoje łyżwy (skórzane, na wiązanie)
 • getry + skarpety
 • luźne spodnie dresowe
 • koszulka bawełniana z długim rękawem (nie ocieplana)
 • czapka – w okresie jesień – zima
 • komin na szyję
 • woda do picia w podpisanej butelce (małej z dziubkiem)
 • luźna bluza polarowa (od dorosłej osoby – do założenia na strój)
 • maseczka jednorazowa

PROSIMY O ODBIERANIE DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH NA ZAJĘCIA HOKEJOWE OD GODZINY 15:00

INFORMUJEMY, ŻE SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA. ZAPRASZAMY WSZYSTKIE CHĘTNE DZIECI DO NAUKI JAZDY NA ŁYŻWACH

Pantomima

Odbywa się w grupie:

 • Żabki – wtorek w godzinach: 12.45-13.30
 • Słoneczka – wtorek w godzinach: 13.30 – 14:15
 • Pszczółki – wtorek w godzinach: 14.15-15.00
 • Jagódki  – czwartek w godzinach: 13.00 – 13:45
 • Motylki – czwartek w godzinach: 13.45-14.30

Zajęcia: basen

Informujemy, że zebrała się grupa 17 dzieci na zajęcia na basenie. W związku z tym nauka pływania rozpoczyna się 5 października 2020 r. Istnieje jeszcze możliwość zapisania dzieci na w/w zajęcia (posiadamy jeszcze 3 miejsca).

Na zajęcia należy przygotować dziecku w plecaku :

 • strój kąpielowy
 • czepek
 • klapki
 • duży ręcznik
 • mydło w płynie
 • maseczkę jednorazową

Przypominamy, że zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 15:30. Rodzice są zobowiązani odebrać dziecko z basenu o godz. 16:25. Osoby odbierające dzieci z basenu powinny zabrać ze sobą obuwie zmienne oraz maseczkę jednorazową.

Odrabianie niewykorzystanych zajęć odbywa się po wcześniejszym uzgodnieniu tego z Klubem Zdrowie pod nr telefonu 323277710. Wniesiona opłata za niewykorzystane godziny pływania nie podlega zwrotowi.

Szanowni Rodzice, Opiekunowie – zmiany w odpłatności z przedszkole

Informujemy o uruchomieniu możliwości wykonania opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu w systemie WizjaNet.

Krajowa Izba Rozliczeniowa we współpracy Ministerstwem Cyfryzacji wdrożyła dostępny dla klientów jednostek administracji publicznej, pozwalający na opłacenie przez internet m.in. opłat, o których mowa powyżej.

Płatności są realizowane w systemie szybkich płatności internetowych Paybynet, który umożliwia bezpośrednie przesyłanie środków z konta bankowego klienta na rachunek urzędu. Paybynet jest zintegrowany z elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej (ePUAP) oraz innymi systemami e-urzędów.

Od klienta (rodzica/opiekuna) pobierana jest jednorazowo prowizja w wysokości 0,59 zł.

Informacja o doliczeniu prowizji jest wyświetlana w momencie przekierowania na stronę płatności online, przed wyborem banku. Płatności można nadal dokonywać w dotychczasowy sposób.

Informacja przekazana przez Miejskie Centrum Oświaty w Tychach

Zebrania organizacyjne

Serdecznie zapraszamy na zebrania organizacyjne, które odbędą się w pierwszym tygodniu września.
W związku z aktualną sytuacją epidemiczną bardzo prosimy o zachowanie reżimu sanitarnego i o wejście na teren przedszkola w maseczce oraz dezynfekcję dłoni. Z uwagi na obowiązujące obostrzenia prosimy również, aby na spotkanie nie przyprowadzać dzieci. Obecny może być tylko jeden  rodzic/opiekun.

Harmonogram zebrań z rodzicami

DATA ZEBRANIA GRUPA GODZINA
31.08.2020 BIEDRONKI 16.30
01.09.2020 MOTYLKI 16.30
01.09.2020 SŁONECZKA 18.00
02.09.2020 PSZCZÓŁKI 16.30
02.09.2020 JAGÓDKI 18.00
03.09.2020 ŻABKI 16.30

DRODZY RODZICE

W pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu prosimy o dostarczenie wypełnionych dokumentów:

·  Upoważnienia do odbierania dziecka z przedszkola upowaznienie.pdf                                          

·  Zgodę na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy tylko nowych dzieci)    pobierz           

 Deklaracja rodzica                                                           

· Informacja o warunkach i zasadach udzielania świadczeń przez Przedszkole nr 10 informacja.pdf

Co przygotować dziecku do przedszkola?

 • Dzieci potrzebują następujących rzeczy:
 • obuwie zmienne (bezpieczne, tzn. nie mogą to być klapki czy obuwie typu crocsy) na gumowej podeszwie (najlepiej białej);
 • worek na buty (podpisany);
 • ubranie zapasowe w podpisanym woreczku (dotyczy 3, 4 –latków);
 • dużą paczkę chusteczek jednorazowych;
 • paczkę mokrych chusteczek (szczególnie 3 – 4 latki);
 • rolkę ręczników papierowych.

Informacje o funkcjonowaniu przedszkola od 1 września 2020 roku

Przedszkole rozpoczyna swoją działalność od 1 września 2020 r. Placówka będzie funkcjonowała w godzinach 6:00 – 17:00. Do placówki (na szatnię) będzie wpuszczanych po 5 rodziców z dziećmi. Pozostali Rodzice muszą oczekiwać przed wejściem do przedszkola, zachowując odpowiedni dystans (zgodnie z zasadami określonymi przez MZ i GIS w odstępach co najmniej 1,5 m.). Obowiązkiem rodzica/opiekuna jest: zdezynfekowanie rąk w przedsionku przedszkola, przebywanie na terenie placówki w maseczce oraz zachowywanie dystansu 1,5 metra w stosunku do pracowników oraz innych osób przebywających na szatni. Po wejściu do przedszkola dzieci będą miały mierzoną temperaturę termometrem bezdotykowym. Rodzic/opiekun ogranicza czas przebywania z dzieckiem do niezbędnego minimum, tak by umożliwić sprawne przyprowadzanie/odbieranie dzieci przez innych rodziców/opiekunów. Prosimy rodziców (szczególnie spieszących się rano do pracy) o wcześnie przyprowadzenie dziecka aby zapewnić sobie komfort spokojnego dotarcia do pracy na określoną godzinę.

Rodzice nie mogą wchodzić z dziećmi do sal na piętrach, ani do sal znajdujących się na parterze. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola i zabierać z przedszkola do domu żadnych przedmiotów. Po odebraniu dziecka Rodzice wraz z dziećmi nie mogą przebywać na ogrodzie przedszkolnym.

Do przedszkola mogą być przyprowadzane TYLKO ZDROWE DZIECI (bez jakichkolwiek objawów chorobowych!). W przypadku stwierdzenia przez osoby dyżurujące na szatni, że dziecko wykazuje symptomy chorobowe (katar, kaszel, podwyższona temperatura) ma prawo odmówienia przyjęcia do placówki. Rodzice/ opiekunowie muszą podać aktualne telefony kontaktowe, pod którymi w razie konieczności placówka będzie mogła się z nimi niezwłocznie skontaktować.

Każdą nieobecność dziecka w przedszkolu należy zgłaszać do godziny 8:00. Rodzice/ opiekunowie zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania placówki (dyrektora lub nauczyciela) o pozytywnym wyniku testu na  koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID – 19 stwierdzonego u dziecka, rodzica/ opiekuna dziecka lub innych osób zamieszkujących wspólnie z dzieckiem.

 • Dziecko przejawiające  niepokojące objawy choroby podczas pobytu w przedszkolu zostanie odizolowane od grupy i pozostanie pod opieką pracownika obsługi.
 • Rodzice/ opiekunowie zobowiązują się do natychmiastowego odebrania dziecka
  w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. Personel placówki będzie komunikował się z rodzicami/opiekunami dziecka telefonicznie. Rodzic/opiekun prawny musi zapewnić sposób szybkiej komunikacji z przedszkolem (podanie co najmniej 2 numerów telefonicznych, szybki odbiór telefonu).
 • Obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia opiekunów dziecka do sal przedszkolnych, bieżące sprawy wychowawca będzie przekazywał telefonicznie lub mailowo.

Dzieci będą korzystały z ogrodu przedszkolnego rotacyjnie (co najmniej 1 godzinę dziennie): każda grupa w wyznaczonych godzinach i określonej strefie.

W bieżącym roku nie będą prowadzone dni otwarte/ integracyjne. Dzieci 3 letnie nie będą leżakowały.

Szczegółowa procedura dotycząca działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 obowiązująca w przedszkolu zostanie dla Państwa zamieszczona w późniejszym terminie. Każdy rodzic/ opiekun jest zobowiązany do zapoznania się z nią i przestrzegania jej postanowień.

Zostaną również zamieszczone druki, które należy przygotować i przynieść w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu.

Przypominamy, że stawka za żywienie dzieci w przedszkolu od dnia 1 czerwca 2020 r. wynosi 10 zł (2 zł – śniadanie, 6 zł – obiad, 2 zł – podwieczorek)